.

Quảng Trạch thi hành kỷ luật đối với 20 đảng viên vi phạm

.
10:55, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Quảng Trạch đã thi hành kỷ luật đối với 20 đảng viên vi phạm với hình thức khiển trách 16 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí và khai trừ 1 đồng chí.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch luôn chú trọng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã triển khai theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; chú trọng kiểm tra làm rõ những tập thể, cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng. Cùng với đó, công tác quản lý đảng viên đã được huyện Quảng Trạch tăng cường.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn huyện Quảng Trạch đã kết nạp 233 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 152 đồng chí, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 97 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 20 đồng chí, xóa tên trong danh sách đảng viên 3 đồng chí...

Văn Minh
 

,