.

Hiệu quả của việc gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn

.
10:16, Thứ Ba, 22/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định công tác dân vận và công tác dân chủ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động quản lý nhà nước được phát huy, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đặc biệt đã mang lại sự hài lòng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xác định hiệu quả của công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước chính là mức độ hài lòng của người dân, trong 5 năm (2013-2018), thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chỉ đạo, điều hành hoạt động thông qua các quy chế. Các quy chế tiếp công dân, hoạt động đường dây nóng, mở hòm thư góp ý, phối hợp hoạt động chuyên môn… được chú trọng thực hiện.

Cùng với công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viên chức chấp ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm đối với lĩnh vực được giao để làm tốt chức trách, nhiệm vụ, đồng hành, tạo thuận lợi cho nhân dân trong các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, Sở đã chú trọng công tác kiểm soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giải quyết để giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.

Hiệu quả của việc gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn.
Các thủ tục hành hành chính được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi thông qua cơ chế "Một cửa".

Từ đầu năm 2013 đến nay, Sở có 92 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết, trong đó có 37 TTHC được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4, 92/92 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích; 87/92 TTHC được rút ngắn 10% thời hạn giải quyết và thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông. Kết quả, 5 năm qua đã có 221.733 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng, công khai, minh bạch đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Là đơn vị quản lý nhà nước về giao thông vận tải, việc gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Sở đã vận động hiệu quả các nguồn vốn phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, mang lại những đổi thay tích cực cho địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên…

Các hoạt động quản lý vận tải cũng được siết chặt, mở thêm các luồng, tuyến mới và khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bảo đảm an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, những năm qua đã được Sở  quan tâm đầu tư. Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, Quảng Bình nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu toàn quốc về giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết và bị thương, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Một trong những nội dung quan trọng Sở Giao thông vận tải đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua là việc thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân. Thời gian qua Sở đã tiếp 90 lượt công dân kiến nghị các nội dung liên quan đến việc bồi thường nhà bị hư hỏng trong quá trình thi công các tuyến đường, các chế độ, chính sách liên quan và những vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Qua tiếp công dân, lãnh đạo Sở và cán bộ tiếp dân đã trực tiếp xem xét, giải thích và trả lời kịp thời cho công dân theo đúng thẩm quyền. Sở đã tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 211 đơn kiến nghị với nội dung chủ yếu là đề nghị hỗ trợ đền bù nhà bị hư hỏng do thi công đường 565 và quốc lộ 1A. Đến thời điểm này không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bị tồn đọng.

Bên cạnh đó, Sở đã tham gia nhiều đoàn liên ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ chức và phối hợp tổ chức trên 20 cuộc đối thoại trực tiếp với dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Thông qua đối thoại trực tiếp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, thủ tục giải quyết về công tác đến bù, giải phóng mặt bằng đã kịp thời đến với người dân, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh việc xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác dân vận, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Sở trong quá trình triển khai, những kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Các quy tắc ứng xử, ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên thông qua việc thực hiện phương châm “4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) trong thực thi công vụ. Không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, cán bộ, công chức còn tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức hàng năm…

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả như: xây dựng và phát triển giao thông nông thôn; trồng cây xanh để góp phần bảo vệ hành lang đường bộ trên đường tỉnh; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; ủng hộ ngư dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đoàn viên, thanh niên Sở Giao thông vận tải xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào mùa mưa bão, các dịp lễ tết, tiếp sức mùa thi…

Đặc biệt mô hình xây dựng và phát triển giao thông nông thôn đã huy động được sức người, sức của trong nhân dân để đầu tư kinh phí xây dựng, phát triển hệ thống giao thông đến từng thôn, xóm, tạo nên diện mạo mới cho nhiều miền quê.

Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Sở Giao thông vận tải đã cụ thể hóa các nội dung và gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dân vận với nhiệm vụ chuyên môn, mang lại những đổi thay tích cực trong lĩnh vực của ngành phụ trách.

Việc thực hiện các mô hình dân vận khéo, sự dân chủ, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, các thủ tục hành chính trong quá trình thực thi công vụ đã góp phần nâng cao cung cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng phục vụ nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Diệu Cầm

 


 

,