.

Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

.
10:38, Thứ Sáu, 27/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Huyện ủy Tuyên Hóa luôn chú trọng đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định việc tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của toàn Đảng, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, từng đồng chí cấp ủy trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy được phân công phụ trách các tổ chức cơ sở đảng chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở mình phụ trách, tham mưu và phối hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời tại cơ sở.

Công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhân thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2017.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2017.

Năm 2017, các cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra 124 tổ chức đảng, 45 đảng viên; giám sát 83 tổ chức cơ sở đảng và 60 đảng viên, tiếp nhận 112 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 3 tổ chức đảng, 8 đảng viên; giám sát 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 47 tổ chức đảng, 28 đảng viên; giám sát 41 tổ chức đảng, 28 đảng viên. UBKT hai cấp kiểm tra 58 tổ chức đảng, 7 đảng viên, giám sát 36 tổ chức đảng, 26 đảng viên.

Đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Thường trực huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức 9 đoàn làm việc đối với 9 tổ chức để tiến hành giám sát toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; tiến hành thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 38 đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh những trường hợp có sai phạm.

Trong quý I năm 2018, UBKT huyện ủy đã tiến hành công tác giám sát, kiểm tra đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vị phạm tại xã Phong Hóa; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy xã Thạch Hóa. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cấp ủy, UBKT còn lúng túng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chậm phát hiện một số khuyết điểm sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhưng thực hiện chưa có trọng tâm, trọng điểm...

Thời gian tới, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, huyện Tuyên Hóa sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo đó, huyện kịp thời quán triệt những văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường xây dựng, thực hiện các chương trình giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đối với những vụ việc có nhiều phức tạp mà dư luận còn bức xúc, quan tâm để ngăn chặn, phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo sai phạm; tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy trình, góp phần ổn định tình hình chung của Đảng bộ huyện.

X.P


 

,