.

UBKT Tỉnh ủy: Xem xét, thi hành kỷ luật và kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhân

.
09:46, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong các ngày 26 và 27-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp phiên thứ 21, 22 để xem xét, thi hành kỷ luật và kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhân. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Hiếu Trung, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình. Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Hiếu Trung,  UBKT Tỉnh ủy kết luận: Trên cương vị Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, phụ trách kỹ thuật, đồng chí Hoàng Hiếu Trung đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo, để nhà thầu thi công công trình Chống quá tải XT478 trạm 110KV Hòn La tự ý thực hiện công tác không có trong kế hoạch, không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn dẫn đến tai nạn xẩy ra. Xét tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Hoàng Hiếu Trung.

Phiên họp cũng đã kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Đồng chí Đinh Quý Nhân, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (từ tháng1-2011 đến tháng 10-2015), trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có một số vi phạm, khuyết điểm sau:

Ký hợp đồng lao động 40 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện là thực hiện không đúng Công văn số 2224/UBND, ngày 23-9-2009 của UBND tỉnh về việc yêu cầu chấm dứt việc hợp đồng lao động ở các chức danh chuyên môn trái quy định trong các cơ quan quản lý Nhà nước và 27 trường hợp vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp mà không giao cho các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Điều 15, Bộ luật Lao động; hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng không đúng Điểm b, Khoản 1, Điều 22, Bộ Luật Lao động.

Quyết định tiếp nhận 2 trường hợp vào viên chức nhưng không thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Không chỉ đạo ký hợp đồng làm việc đối với các trường hợp sau khi được tiếp nhận viên chức theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25-12-2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu xây dựng kế hoạch để chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007, Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 1-11-2013 của Chính phủ và Công văn 114/UBND-NC, ngày 6-2-2014 của UBND tỉnh. Quyết định giao bổ sung 1 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác để ký hợp đồng lao động, bố trí làm nhân viên y tế học đường tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện không đúng quy định tại Khoản 2, Mục II, Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT, ngày 31-10-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

Quyết định giao bổ sung 3 biên chế tự đảm bảo cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện vượt chỉ tiêu biên chế được Sở Nội vụ giao, là thực hiện không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 5, Điều 14, Quy định phân cấp quản lý biên chế của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 7-3-2007.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của đồng chí Đinh Quý Nhân đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa, tạo dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí Đinh Quý Nhân và UBND huyện Minh Hóa.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đồng chí Đinh Quý Nhân; căn cứ Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh Quý Nhân theo thẩm quyền.

Cùng với những kết luận nêu trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm tập thể lãnh đạo UBND huyện giai đoạn 2011 - 2015, trong việc thống nhất chủ trương giao cho Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng lao động không đúng quy định của UBND tỉnh và Bộ luật Lao động; không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007; Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 1-11-2013 của Chính phủ và Công văn 114/UBND-NC, ngày 6-2-2014 của UBND tỉnh.

Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Đinh Thanh Sơn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện (nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện giai đoạn 2012 - 2015) trong việc tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyên không đúng quy định, không giao cho các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng không đúng Bộ luật Lao động; tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện quyết định tiếp nhận 2 trường hợp vào viên chức mà không thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định, không ký hợp đồng làm việc với các trường hợp sau khi tiếp nhận viên chức; tham mưu quyết định giao bổ sung 1 biên chế sự nghiệp khác để ký hợp đồng lao động bố trí làm nhân viên y tế học đường cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện không đúng quy định, giao bổ sung 3 biên chế tự đảm bảo cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện không đúng thẩm quyền, vượt chỉ tiêu biên chế của Sở Nội vụ; không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Trương Quốc Toán, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, là chủ đầu tư, tổ chức thẩm định 2 công trình khi chưa được Sở Giao thông vận tải thẩm tra theo quy định.

Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Minh Hoá chỉ đạo UBND huyện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 175/UBND-CN, ngày 8-11-2017, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp đang làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 18 lao động hợp đồng đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp theo quy định, nếu không tuyển dụng được thì chấm dứt hợp đồng lao động.

Hủy bỏ quyết định số 524/QĐ-CT, ngày 16-7-2013 của Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa về tiếp nhận viên chức đối với ông Đinh Đức Hùng và Quyết định số 775/QĐ-CT, ngày 13-11-2013 của Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa về tiếp nhận viên chức đối với bà Đinh Thị Bích Thủy vì 2 trường hợp này chưa phải là viên chức; đồng thời xem xét để tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo ký hợp đồng làm việc theo đúng quy định đối với các trường hợp sau khi được tiếp nhận viên chức.

Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Phòng Nội vụ huyện trong tham mưu cho tập thể lãnh đạo UBND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2011- 2015 để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong hợp đồng lao động, tiếp nhận viên chức, chuyển đổi vị trí công tác và quản lý biên chế.

Liên quan đến những nội dung trên, UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm trong việc qua thanh tra phát hiện việc tiếp nhận viên chức đối với ông Đinh Đức Hùng và bà Đinh Thị Bích Thủy không đúng quy định, nhưng không yêu cầu UBND huyện Minh Hóa hủy 2 quyết định tiếp nhận, mà chỉ kiến nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng vào viên chức, do vậy đến nay 2 trường hợp nêu trên vẫn đang là viên chức. Sở Nội vụ nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30-6-2018.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016-2017 đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và Quân sự tỉnh. Thông qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng được kiểm tra.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy để sớm có biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ địa phương, đơn vị trong sạch vững mạnh.

N.M
 

,