.

Hải trình hạnh phúc - Bài 2: Hòn Khoai ngày trở gió

Thứ Ba, 27/02/2024, 07:44 [GMT+7]

Không êm đềm như từ Phú Quốc đến với Thổ Chu, hải trình từ đảo Thổ Chu đến với đảo Hòn Khoai vất vả hơn rất nhiều bởi đúng vào ngày biển động, sóng dữ ầm ào vỗ vào thân tàu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung & Ảnh: DIỆU HƯƠNG

Thiết kế & Đồ họa: XUÂN HOÀNG