.
Việt Nam là một trong 19 nước có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng

Việt Nam là một trong 19 nước có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng

Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo của Mạng lưới iốt toàn cầu, Việt Nam đang nằm trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng nhất.
 
16:52, 22/07/2018 (GMT+7)