.
Cơ bản hoàn thành bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

Cơ bản hoàn thành bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và Công văn số 1826/TTg-NN về xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

08:46, 13/07/2018 (GMT+7)