• Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  (QBĐT) - Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

  ,
 • Quảng Ninh: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định 01

  (QBĐT) - Sau hơn một năm thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Quảng Ninh đã có những chuyển biến và bước đầu đạt được kết quả quan trọng.

  ,
 • Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Phong Quang

  Ngày 20-9-2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Tờ trình số 72-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017 và Tờ trình số 73-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017), Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với các đồng chí sau đây:

  ,
 • Đảng bộ thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa): Giải quyết các vướng mắc từ cơ sở

  (QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) đã có nhiều nỗ lực trong giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc trong dân đã được tháo gỡ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, góp phần ổn định tình hình chính trị, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

  ,
 • Đảng bộ huyện Tuyên Hóa: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  (QBĐT) - Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

  ,
 • Một đảng viên gương mẫu

  (QBĐT) - Chúng tôi đang muốn nói đến chị Phạm Thị Phương (1976), tổ trưởng tổ sản xuất, đội công viên 2, Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới. Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, chị Phương còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng đoàn kết, chung tay vì màu xanh của thành phố, xứng đáng là tấm gương đảng viên tiêu biểu, được mọi người tin yêu, mến phục.

  ,
 • Kết luận về vi phạm, khuyết điểm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

  Từ ngày 13 đến 16-9-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 17.

  ,
 • Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  (QBĐT) - Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

  ,
 • Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  (QBĐT) - Một số điểm mới của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị Trung ương lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  ,
 • Vai trò của tổ chức đảng trong hợp tác xã

  (QBĐT) - Đối với một huyện thuần nông như Lệ Thủy, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu và nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

  ,
.
.
.
.
.
.