.
Tuổi trẻ Gia Ninh góp sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Gia Ninh góp sức xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tuổi trẻ xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đã và đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM ở địa phương.

10:07, 21/07/2018 (GMT+7)