.
Tiếp tục triển khai các mô hình ứng dụng KH-CN

Tiếp tục triển khai các mô hình ứng dụng KH-CN

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã xét duyệt và triển khai thực hiện 9 mô hình ứng dụng KH-CN nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

08:45, 04/07/2018 (GMT+7)