.
Kết nối hỗ trợ cộng đồng vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng

Kết nối hỗ trợ cộng đồng vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng

(QBĐT) - Vừa qua, Đoàn cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã kết nối với nhóm thiện nguyện là các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch.
07:32, 17/07/2018 (GMT+7)