.
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp theo)

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp theo)

(QBĐT) - Về các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải (GT-VT), ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GT-VT trả lời bằng văn bản như sau:

11:10, 21/07/2018 (GMT+7)