.
Minh Hóa chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa

Minh Hóa chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa

(QBĐT) - Những năm qua, cùng với việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, huyện Minh Hóa luôn quan tâm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa.

07:45, 20/07/2018 (GMT+7)