.
Về giá trị lịch sử-văn hoá của sắc phong thời phong kiến ở Quảng Bình

Về giá trị lịch sử-văn hoá của sắc phong thời phong kiến ở Quảng Bình

(QBĐT) - Sắc phong là tài sản quý giá về tinh thần của người dân trong văn hóa làng xã.

08:49, 22/07/2018 (GMT+7)