.

"Thà rằng đau ốm mà nằm, không ai nỡ bỏ chợ Rằm tháng ba…"

(QBĐT) - Từ xa xưa, người dân Minh Hóa đã dặn lòng với nhau rằng: "Thà rằng đau ốm mà nằm, không ai nỡ bỏ chợ Rằm tháng ba…". Ngày nay, chợ Rằm tháng ba không chỉ có người dân Minh Hóa mà du khách khắp nơi cũng tìm về góp vui, mua bán hàng hóa thổ sản, tìm hiểu những nét đẹp dân dã từ xa xưa của miền sơn cước này…

08:47, 28/04/2018 (GMT+7)