.
Thi đua thực hiện tiêu chí 15 trong xây dựng nông thôn mới

Thi đua thực hiện tiêu chí 15 trong xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 15) đến nay, toàn tỉnh đã có 159/159 xã, phường, thị trấn có trạm y tế và  có bác sĩ làm việc; 96/159 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

09:29, 17/07/2018 (GMT+7)