.
Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 05/7/2018 đến ngày 11/7/2018

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 05/7/2018 đến ngày 11/7/2018

(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/7/2018 đến ngày 11/7/2018 bao gồm các khu vực sau:

15:41, 02/07/2018 (GMT+7)
 
.