Về kiến nghị của các hộ dân đòi bồi thường, hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm

Cập nhật lúc 08:09, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Liên quan đến kiến nghị về đòi bồi thường, hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 mà nhiều hộ dân đã có đơn gửi cho các cơ quan chức năng, trong đó có Báo Quảng Bình, vừa qua UBND tỉnh đã tổ chức họp để giải quyết  kiến nghị của các hộ dân.

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 10-11-2016, do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Ngày 11-11-2016, Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo số 2630/TB-VPUBND về kết luận của cuộc họp này của UBND tỉnh.

Nội dung kết luận của UBND tỉnh nêu rõ: Trong thời gian qua, việc giải quyết kiến nghị của một số hộ dân về bồi thường, hỗ trợ nhà bị hư hỏng, nứt nẻ do quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1 đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải cùng các sở, ngành và địa phương có liên quan tích cực giải quyết, tính toán mức hỗ trợ phù hợp trên tinh thần bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị thiệt hại. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với địa phương trong quá trình giải quyết, chi trả tiền kịp thời khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số trường hợp tồn đọng ở thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới, công dân chưa đồng ý với mức tính toán hỗ trợ của Sở Xây dựng và liên tục kiến nghị. Trước vấn đề đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình tính toán từ trước đến nay và xem xét mức độ thiệt hại thực tế, đề xuất lần cuối mức hỗ trợ, bảo đảm khách quan và đúng quy định.

Qua báo cáo của Thanh tra tỉnh và Sở Xây dựng về kết quả rà soát, xem xét tính toán lại lần cuối và ý kiến của các ngành, địa phương, UBND tỉnh thống nhất như sau:

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Nhơn, bà Nguyễn Thị Kim Quý, phường Quảng Thuận và bà Nguyễn Thị Liệu, phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn), nhất trí với mức tính toán hỗ trợ theo đề xuất của Thanh tra tỉnh, bởi đây là mức hỗ trợ phù hợp với tính toán của Sở Xây dựng và bảo đảm đúng quy định.

Đối với mức hỗ trợ theo đề nghị của các hộ gia đình là không có cơ sở để giải quyết. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản yêu cầu chủ đầu tư chi trả tiền bổ sung theo mức tính toán đã thống nhất và trả lời cho các hộ dân biết. Thông báo UBND tỉnh không tiếp đối với nội dung kiến nghị này tại phiên tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và thông báo chấm dứt việc giải quyết kiến nghị nói trên. Nếu hộ gia đình nào không đồng ý thì hướng dẫn khởi kiện ra TAND để được giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.  

Đối với các trường hợp phát sinh theo đề nghị của UBND thị xã Ba Đồn và đơn của đương sự, gồm trường hợp của bà Nguyễn Thị Ngân (tổ dân phố Môn), ông Nguyễn Văn Dũng (tổ dân phố Dinh), ông Trần Ngọc Sáu (tổ dân phố Bến), bà Trần Thị Quế, bà Trần Thị Thuận (tổ dân phố Nam) và ông Nguyễn Thừa Vũ (tổ dân phố Đồng) thuộc phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn); ông Bùi Quang Rớ, thôn Di Luân, xã Quảng Tùng (Quảng Trạch), giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo Tổ rà soát theo Quyết định số 90/QĐ-TTr, ngày 12-10-2016 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát và tính toán lại mức hỗ trợ đối với các hộ nói trên, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-11-2016. Các sở, ngành có thành viên tham gia Tổ rà soát theo Quyết định số 90/QĐ-TTr chỉ đạo và bố trí cán bộ tham gia thực hiện theo chỉ đạo chung của Thanh tra tỉnh.

Đối với các trường hợp của bà Phạm Thị Minh Tuấn, bà Phạm Thị De, bà Trần Thị Duẫn, ông Hoàng Quang Khánh (trú tại tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới), Sở Xây dựng đã thống nhất với các hộ mức hỗ trợ chung cho cả 3 nội dung kiến nghị: Nhà thấp, nhà nứt, nhà nghiêng. Tuy nhiên, UBND thành phố Đồng Hới có văn bản thông báo không giải quyết đối với kiến nghị hỗ trợ nhà bị thấp. Do đó, giao Sở Xây dựng gặp gỡ với các hộ để tính toán lại và thống nhất mức hỗ trợ đối với phần nhà bị nghiêng và nứt.

Trường hợp của ông Hoàng Xuân Thắng (tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới), do gia đình yêu cầu mức hỗ trợ cao, chưa thống nhất được nên Sở Xây dựng đã thuê đơn vị tư vấn độc lập xem xét, thẩm  định để có cơ sở xác định mức hỗ trợ cụ thể, trên cơ sở đó thống nhất với gia đình, bảo đảm việc hỗ trợ đúng quy định. Yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện, hoàn thành trước ngày 20-11-2016.

Về kiến nghị hỗ trợ nhà thấp, UBND tỉnh kết luận: Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 9-9-2014 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND, ngày 27-10-2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, giao UBND thành phố Đồng Hới rà soát, đánh giá, xem xét mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng hộ dân để đề xuất phương án xử lý phù hợp, vừa bảo đảm quyền lợi của nhân dân, vừa bảo đảm đúng theo quy định, ổn định tình hình và báo cáo UBND tỉnh để xử lý, hoàn thành trước ngày 20-11-2016.

Bùi Thành 

,
.
.
.