.

Quảng Ninh: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 834 tỷ đồng

.
10:23, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong năm đạt gần 834 tỷ đồng; trong đó công nghiệp khai khoáng đạt 20,6 tỷ đồng; công nghiệp chế biến đạt 812,3 tỷ đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước đạt trên 1 tỷ đồng.

Một số ngành nghề và sản phẩm chính trên địa bàn có giá trị tăng cao, như: công nghiệp may mặc sản xuất áo quần gia công đạt 2.785 ngàn sản phẩm, tăng 33,3%; xi măng sản xuất 248 ngàn tấn; xi măng gia công 171 ngàn tấn; tinh bột sắn trên 5 ngàn tấn, tăng 7%; gạch tuynel 7.018 ngàn viên, tăng trên 4%.

Quảng Ninh hỗ trợ nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn.
Quảng Ninh hỗ trợ nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chưa có sự đột phá; năng lực của các cơ sở sản xuất còn hạn chế và khó khăn về nguồn vốn; quy mô sản xuất các đơn vị nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa ổn định...

Năm 2018, huyện Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đề án phát triển TTCN và ngành nghề giai đoạn 2017-2020; tăng cường quản lý và tạo điều kiện cho các cụm TTCN phát triển; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, nhà máy duy trì phát triển sản xuất, chú trọng thu hút đầu tư gắn liền với chương trình Quốc gia về nông thôn mới. Huyện khuyến khích đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ và TTCN; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, chất lượng lao động có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao... nhằm tăng giá trị sản xuất CN-TTCN của huyện.    

H.Tr 

,