.

HĐND huyện Minh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Ba, 05/04/2016, 13:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-4, HĐND huyện Minh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 14 để tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
Các cá nhân, tập thể được tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND huyện Minh Hóa được bầu là 31 vị, đến thời điểm hiện nay là 27 vị. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp bất thường.

5 năm qua, HĐND huyện ban hành 87 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực. Nhìn chung, các nghị quyết ban hành đúng quy trình, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng thuận và tự giác thực hiện. Công tác giám sát đã được đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức. HĐND cùng với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan liên quan đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, công tác phối hợp tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và thi hành pháp luật ở địa phương; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; các báo cáo của Ủy ban MTTQVN về công tác tham gia xây dựng chính quyền và mối quan hệ với HĐND huyện, báo cáo kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Đinh Quý Nhân do chuyển công tác; thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp tổng kết công tác tổ chức và hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND huyện Minh Hóa trong nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, HĐND huyện cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp triển khai công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn; chuẩn bị các nội dung cần thiết, quan trọng để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; tập trung chuyển giao kinh nghiệm hoạt động của HĐND cho các khóa sau; rà soát lại các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà các cấp, ngành chưa giải quyết thấu đáo chuyển cho HĐND nhiệm kỳ sau tiếp tục theo dõi, giải quyết…

Tại kỳ họp, các cá nhân, tập thể được tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

X.V