.

Huyện ủy Bố Trạch: Ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thứ Sáu, 01/04/2016, 07:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 31-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị quán triệt Quy định và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Bố Trạch chứng kiến lễ ký cam kết.
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Bố Trạch chứng kiến lễ ký cam kết.

Theo đó, căn cứ vào tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch đã ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan tới các vấn đề như: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật...Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; nêu cao ý thức, trách nhiệm; quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực trình độ và tận tụy phục vụ nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Bố Trạch ngày càng phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện Bố Trạch đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo Quy định với quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả cao nhất trước Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Thanh Hải