.

Bế giảng lớp cao cấp Lý luận Chính trị khóa 7, khóa học 2014-2016

Chủ Nhật, 03/04/2016, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-4, Học viện Chính trị khu vực III và Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp Lý luận Chính trị khóa 7, hệ không tập trung, khóa học 2014-2016. Tham dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và 90 học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Trần Xuân Vinh và Vũ Anh Tuấn trao giấy khen cho các học viên xuất sắc
Đồng chí Trần Xuân Vinh và Vũ Anh Tuấn trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Sau hai năm học tập, các học viên đã được trang bị và tiếp thu các kiến thức cơ bản và hệ thống nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức về kinh tế-xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…

Kết quả, 100% học viên đều tốt nghiệp, trong đó xếp loại giỏi có 40 học viên (44,4%), loại khá 50 học viên (55,6%). Thay mặt Học viện Chính trị khu vực III, đồng chí Vũ Anh Tuấn đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và trao giấy khen cho 9 học viên xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, các đồng chí Trần Xuân Vinh và Vũ Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các học viên, đồng thời mong muốn các học viên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả những kiến thức đã được trang bị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

N.M