.

Huyện ủy Bố Trạch, Minh Hóa: Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016

Thứ Sáu, 01/04/2016, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXII vừa tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016.

Trong quý I năm 2016, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp tục ổn định. Diện tích gieo trồng vụ đông - xuân đạt trên 12.200 ha; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 3.800 tấn; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 38 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 1.100 tỷ đồng... Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; trong quý đã kết nạp 119 đảng viên mới, công nhận 188 đảng viên chính thức; tổ chức tặng Huy hiệu Đảng cho 128 đồng chí.  

Trong quý II năm 2016, Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước mắt, huyện sẽ rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kịp thời phục vụ công tác bầu cử; chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ 2 cấp sau bầu cử; triển khai Chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy các cấp và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư...

Thanh Hải

* Ngày 31-3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2016.

Quý I năm 2016, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, một số ngành, lĩnh vực duy trì tốc độ tăng trưởng, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Toàn huyện đã gieo trồng trên 743 ha lúa, hơn 767 ha ngô, 1.000 ha lạc. Bà con nông dân toàn huyện đã khẩn trương gieo trồng lại trên 307 ha lúa, 14 ha rau màu và 700 ha cây hàng năm bị thiệt hại do rét đậm kéo dài, bảo đảm không có diện tích đất bỏ hoang. Cũng do rét đậm, huyện Minh Hóa đã có 454 con gia súc bị chết, tuy nhiên đàn gia súc toàn huyện vẫn tăng 1,6% so với cùng kỳ, hiện nay có 37.421 con...

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được toàn Đảng bộ chú trọng; các chỉ thị, nghị quyết được triển khai kịp thời đến đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tiến hành kịp thời, đúng quy định; đã kết nạp 72 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 96 đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 18 đảng viên...

Trong quý II, Huyện ủy Minh Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thùy Linh-Chí Tuân
(Đài TT-TH Minh Hóa)