.

Huyện ủy Quảng Trạch: Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016

Thứ Bảy, 02/04/2016, 14:55 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 1-4, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016.
 
Trong quý I năm 2016, Huyện ủy Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên tất cả các mặt đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng. Về kinh tế, các địa phương đã tập trung gieo trồng được gần 5.760ha cây trồng các loại, sản lượng thủy sản ước đạt gần 1.700 tấn, giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt trên 263 tỷ đồng.
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong quý I, toàn huyện đã kết nạp được 128 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật cách chức đối với 2 trường hợp ở Đảng ủy xã Quảng Châu. Hiện, toàn huyện đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2016. Trong đó, chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thông qua 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.
 
X.Phú