.

Ban Nội chính Tỉnh ủy-Ủy ban MTTQVN tỉnh: Ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020

Thứ Sáu, 01/04/2016, 07:12 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 31-3, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết quy chế phối hợp năm 2016-2020.
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.
Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh gồm 3 nội dung chính: Tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tại địa bàn chiến lược, trọng điểm; các vụ việc liên quan đến an ninh-quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng lớn; khảo sát thực tế, điều tra dư luận, hội thảo, nghiên cứu đề tài, đề án khoa học, tổng kết chuyên đề, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu đề xuất những quan điểm, định hướng, thẩm định các đề án về lĩnh vực Nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
Chỉ đạo nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh-quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước; chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí; xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí; phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo việc phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan trong khối Nội chính và các cơ quan thuộc khối các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Ủy ban MTTQVN cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan…
 
Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQVN tỉnh giai đoạn 2016-2020 sẽ tạo thêm cơ sở pháp lý để tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Đ.V