.

Tập trung hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư liên quan đến biển đảo

Thứ Bảy, 02/04/2016, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-4, Ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh chủ trì cuộc họp.

   Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Năm 2015, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác biển đảo. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những văn bản liên quan đến biển đảo, các ngành và địa phương đã duy trì chế độ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa lạch, cửa sông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động trên biển. Các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt một số vấn đề về an ninh nông thôn vùng ven biển.

Về công tác phát triển kinh tế-xã hội các vùng ven biển, cùng với việc phân bổ, lồng ghép các nguồn vốn liên quan đến chương trình biển đảo, các địa phương đã triển khai hỗ trợ tàu cá tham gia khai thác thủy sản tại vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh có 1.009 tàu cá được UBND tỉnh phê duyệt danh sách khai thác vùng biển xa và 830 tàu cá lắp đặt đài tàu; trong đó có 819 tàu cá đã khai thác trên vùng biển xa.

Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác biển đảo năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về biển đảo, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về biển của Việt Nam và hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm chủ quyền biển đảo các nước trong quá trình khai thác hải sản.

Đồng chí còn lưu ý với các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư liên quan đến biển đảo; tiếp tục củng cố và phát triển tổ đoàn kết, tổ hợp tác sản xuất trên biển và một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh-quốc phòng trên biển.

Hiền Chi