.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đồng Hới giàu đẹp, văn minh

Thứ Tư, 26/08/2015, 17:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Bình.

>> Đồng Hới dấu ấn nhiệm kỳ 2010-2015

>> Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh

>> Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho lực lượng vũ trang thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập.
Đồng chí Bí thư Thành ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho lực lượng vũ trang thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập.

- Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật, nhất là công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Đồng chí Trần Công Thuật: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đề ra đều đạt và vượt; hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố trở thành đô thị loại II.

Kinh tế phát triển toàn diện, huy động tốt hơn nguồn lực đầu tư cho phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc tổ chức nghiên cứu, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định, pháp luật của Nhà nước được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập với xây dựng chương trình hành động, liên hệ thực tiễn, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu đạt cao (tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 98%, quần chúng 82%).

Công tác xây dựng tổ chức đảng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã được củng cố, kiện toàn, thực hiện khá tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, gắn việc hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.

Đặc biệt đã tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; sắp xếp, kiện toàn các chi bộ có đông đảng viên, thành lập đảng bộ bộ phận, thí điểm thành lập chi bộ quân sự xã. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng có nhiều tiến bộ, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Hàng năm, số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,7%, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 80%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3%/năm.

Công tác cán bộ được triển khai khá đồng bộ và đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động đội ngũ cán bộ thực hiện có nền nếp, bảo đảm đánh giá sát, đúng thực chất năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ.

Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 452 tổ chức đảng, 177 đảng viên; giám sát 157 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 160 đảng viên; đã thi hành kỷ luật Đảng 63 đảng viên và 1 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Qua đó, đã chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng.

Công tác nội chính được các cấp ủy chú trọng. Thành ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tăng cường lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến tích cực; đồng thời chú trọng xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến cấp uỷ.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn kết. Cấp ủy các cấp đã tăng cường đối thoại, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề hàng năm, gắn với triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”.

Qua đó, đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. 

Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới. Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Phóng viên: Vậy những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng là gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Công Thuật: Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm được đổi mới, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao.

Công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số mặt hạn chế, một số cấp ủy chưa coi trọng và chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận của một số cấp uỷ, tổ chức đảng có mặt còn chậm. Vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là một số cấp uỷ cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự sâu sát để nắm bắt và xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chưa đồng bộ...

- Phóng viên: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng chí có thể cho biết về phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu mà Đảng bộ thành phố đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí Trần Công Thuật: Quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch.

Từ đó phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm 15%; giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 4-5%; lượng khách du lịch bình quân hàng năm tăng 18 -20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 19-21%, đạt 550 tỷ đồng (chưa tính thu từ nguồn quỹ đất). Cuối năm 2015 thành phố là địa phương đầu tiên trong tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.200-3.500 USD (tương đương 65-70 triệu đồng).

Giữ vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 95%. Đến năm 2020 có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; trên 70% phường đạt chuẩn văn minh đô thị và trên 80% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo đến 2020 còn dưới 1%. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

- Phóng viên: Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Đồng Hới sẽ tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để tạo bước đột phát, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần Công Thuật: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phát như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, ưu tiên đầu tư nâng cấp các bãi tắm biển Nhật Lệ, Quang Phú, Bảo Ninh.

Thứ hai, huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. Trong đó, tập trung xây dựng đường giao thông, lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư; xây dựng hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư; xây dựng trung tâm hành chính tập trung các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng trên lĩnh vực thương mại, du lịch.

Thứ tư, triển khai các giải pháp đồng bộ về xây dựng văn minh đô thị: xây dựng văn hoá người Đồng Hới trong sinh hoạt và ứng xử, xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao ở xã, phường.
Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

Hương Trà (thực hiện)

>> Đoàn kết, đổi mới, đưa Đồng Hới phát triển nhanh, sớm trở thành thành phố du lịch

>> Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới: Sâu rộng, thiết thực, hiệu quả

>> Khi ý Đảng hợp lòng dân

>> Đồng Hới khẳng định vị thế đô thị loại II

>> Thương hiệu Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới

>> Quang Phú: Giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

>> Đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển