.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới: Sâu rộng, thiết thực, hiệu quả

Thứ Tư, 26/08/2015, 10:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng cách triển khai từ thực tiễn, thông qua các chuyên đề hàng năm, gắn với  thực hiện nhiệm vụ chính trị từng địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thành phố Đồng Hới đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2010-2015.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2010-2015.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền được Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm: nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên Thành uỷ; chỉ đạo Bản tin Đồng Hới, Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục mới, đưa nhiều tin, bài về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW như xây dựng chuyên mục về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh định kỳ hàng tháng, xây dựng chuyên trang trên Bản tin Đồng Hới; các đài truyền thanh xã, phường đều có chương trình phát thanh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Nhiều địa phương, đơn vị tiến hành niêm yết các quy tắc nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức tại một số điểm-nơi diễn ra giao dịch hành chính công, tại phòng làm việc, ở các trường học. Thành phố làm tốt và kịp thời việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Quá trình chỉ đạo đã gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đề cao và phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy; đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm thiết thực. Sau 4 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố đã phát huy vai trò nêu gương, tích cực, tự giác trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các TCCS đảng đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nội dung chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và các Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Việc đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên ở chi bộ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ngược lại, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạo điều kiện cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên sinh động, thiết thực, hiệu quả hơn.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các TCCS đảng trong toàn đảng bộ triển khai thực hiện bổ sung, sửa đổi các chuẩn mực đạo đức, xây dựng chuẩn mực đạo đức sát với tình hình và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tiến hành xây dựng và niêm yết công khai tại cơ quan, công sở quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức.

Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm với công việc được phát huy; tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục yếu kém, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đồng thời, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Cùng với thực hiện các mô hình mới và nhân rộng mô hình, các đảng bộ, chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong toàn thành phố chủ động triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả, phù hợp, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, các chương trình đề án, phong trào thi đua.

Tại các đảng bộ xã, phường đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: Thực hiện xã hội hóa xây dựng các tuyến đường nông thôn quy mô nhỏ; nâng cấp hệ thống cấp thoát nước; hoàn thiện nhà văn hóa; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”...

Đảng bộ, chi bộ hành chính sự nghiệp triển khai mô hình xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng bộ, chi bộ trường học duy trì thường xuyên các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn, Đội. Đội ngũ giáo viên gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dạy tốt - Học tốt”...

Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ, các cuộc thi tìm hiểu về Bác cho học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức thi kể chuyện về Bác vào các buổi chào cờ đầu tuần; tuyên dương các cháu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”; thực hiện tốt phong trào “Người tốt việc tốt, báo công dâng Bác”, “Thiếu nhi Đồng Hới thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay làm việc tốt”, “Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”...

Khối Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Mặt trận với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Nông dân tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại, động viên ngư dân các xã, phường vùng biển quyết tâm bám biển, bám ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đoàn kết giúp nhau xóa nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần xây NTM; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện phong trào 5 không, 3 sạch, phong trào dân vận khéo. Hội CCB triển khai sâu rộng phong trào CCB gương mẫu, mỗi CCB là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo.

Liên đoàn Lao động với phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà; lao động giỏi, lao động sáng tạo; Hội Người cao tuổi tăng cường công tác tuyên truyền trong hội viên thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, việc hỷ. Đoàn Thanh niên triển khai hiệu quả phong trào “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác”, Tháng thanh niên, Năm tình nguyện, cuộc vận động "Tuổi trẻ Đồng Hới học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Tuổi trẻ Đồng Hới chung tay xây dựng NTM"...

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã đạt những thành quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ học tập sang làm theo tấm gương của Bác qua những việc làm thiết thực, gắn với thực tiễn đời sống trên tất cả các lĩnh vực.

Tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua những trở ngại, khó khăn của cuộc sống được nhân rộng trong toàn đảng bộ. Các phong trào nhân đạo, từ thiện, xóa mái nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức trong sản xuất, kinh doanh... là những hoạt động thường xuyên của Đảng bộ thành phố nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo bền vững.

Đảng bộ cơ quan Thành ủy Đồng Hới, Liên đoàn Lao động thành phố... là những điển hình trong việc chỉ đạo và thực hiện xóa mái nhà tạm cho hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, riêng Đảng bộ cơ quan Thành ủy đã xây dựng 9 ngôi nhà cho các hộ nghèo với tổng kinh phí  335 triệu đồng (huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy và kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn).

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các chuyên đề trọng điểm trong từng năm, việc thực hiện các quy định, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, đề án, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị... thực sự đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Đồng Hới, từ đó nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc làm theo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, và địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Đồng Hới tiếp tục chỉ đạo nhân rộng hiệu quả các mô hình điểm; triển khai đưa vào nội dung chuyên đề năm 2015 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề còn gây bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Nguyễn Văn Duệ
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới