.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Thứ Tư, 26/08/2015, 11:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lý Hoàng Văn Lương tâm sự với chúng tôi: “Là một phường lớn của thành phố Đồng Hới, Đảng bộ có số lượng đảng viên đông. Tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân là những tiền đề quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đưa phường Bắc Lý phát triển ổn định, bền vững”.

Đảng bộ phường Bắc Lý có 1.122 đảng viên, sinh hoạt tại 9 đảng bộ bộ phận (30 chi bộ) và 16 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ phường Bắc Lý xác định công tác xây dựng Đảng phải vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, Đảng bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, từng cấp ủy, cơ quan, chi bộ đảng trực thuộc đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém, từ đó có kế hoạch khắc phục, sửa chữa cụ thể trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhanh chóng được Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp thu, sửa chữa, khắc phục.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại Đảng bộ phường Bắc Lý. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, từ học tập đến làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, góp phần giữ gìn những giá trị đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường, hàng năm có trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được đổi mới, thực hiện đúng các quy định, quy chế và quy trình cán bộ. Quy hoạch cán bộ hàng năm được đánh giá, rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo đúng với yêu cầu của tổ chức đảng cấp trên, bảo đảm các tiêu chuẩn, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Đảng bộ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về cả lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước chuẩn hoá và trẻ hoá đội ngũ cán bộ theo quy định.

Phường Bắc Lý trên đường đổi mới.
Phường Bắc Lý trên đường đổi mới.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa ý Đảng lòng dân là tiền đề căn bản giúp phường Bắc Lý triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm ổn định  và phát triển kinh tế-xã hội. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng mạnh từ tiểu thủ công nghiệp-thương mại-nông nghiệp sang cơ cấu thương mại-tiểu thủ công nghiệp-nông nghiệp. Giá trị thương mại năm 2014 đạt gần 222 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,5%.

Trong lĩnh vực thương mại, các loại hình ngành nghề kinh doanh đa dạng đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch... tăng từ 1.336 cơ sở năm 2010 lên 1.896 cơ sở năm 2014. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Tổng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp tăng từ 98 tỷ đồng năm 2010 lên 158 tỷ đồng năm 2014, tăng trưởng bình quân hàng năm 12,2%.

Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp lại do tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng giá trị thu nhập ngành nông nghiệp vẫn tăng bình quân 7% hàng năm. Cơ cấu cây trồng chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, chú trọng đầu tư các vùng chuyên canh nhằm nâng cao chất lượng sản xuất. Phường đã chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển các  mô hình trồng rau sạch, trồng hoa, cây cảnh... cho thu nhập cao. Giá trị chăn nuôi tăng bình quân hàng năm 7,8%, chiếm 56% tỷ trọng nông nghiệp. Nhiều mô hình chăn nuôi kết hợp với nuôi trồng thủy sản phát triển khá, sản lượng nuôi trồng năm 2014 đạt 90 tấn.

Thực hiện các chương trình, đề án của UBND thành phố về xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, trong 5 năm, phường Bắc Lý huy động trên 43 tỷ đồng cho đầu tư cơ sở hạ tầng, kết cấu đô thị, trong đó ngân sách tỉnh 18,28 tỷ đồng, thành phố hỗ trợ 14,688 tỷ đồng, ngân sách phường và nhân dân đóng góp 10,124 tỷ đồng. Phường đã triển khai xây dựng được 20km đường giao thông quy mô nhỏ; hoàn thành đưa vào hoạt động chợ Bắc Lý; được thành phố đầu tư 4km đường giao thông quy mô lớn; kiên cố các phòng học cao tầng Trường mầm non, Trường THCS số 2.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập của nhân dân phường Bắc Lý không ngừng cải thiện, từ 13,5 triệu đồng năm 2010 tăng lên 25,5 triệu đồng năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,8%, hộ cận nghèo 1,54%.

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Lý Hoàng Văn Lương nhận định: “Mặc dù kết quả đạt được hết sức to lớn, nhưng phường Bắc Lý vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; thị trường biến động... ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Trước tình hình đó, Đảng bộ định hướng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực đạt hiệu quả cao. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng phường Bắc Lý vững mạnh toàn diện”

Để xây dựng Bắc Lý vững mạnh toàn diện, Đảng bộ và nhân dân phường đã cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản định hướng đến năm 2020 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015- 2020, đó là: Đảng bộ, chính quyền giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giá trị sản xuất thương mại tăng bình quân hàng năm 17-18%; giá trị tiểu thủ công nghiệp tăng 12-13%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6-7%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 2.500- 3.000 USD...

Khi ý Đảng lòng dân hòa quyện, tin tưởng rằng phường Bắc Lý sẽ phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là một trong những phường trọng điểm của thành phố Đồng Hới.

Hồ An