.

Đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển

Thứ Tư, 26/08/2015, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ chương trình cải cách hành chính (CCHC), nhờ đó đã mang lại những kết quả quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền từ thành phố đến xã, phường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trung tâm giao dịch một cửa liên thông thành phố Đồng Hới giúp cho người dân đến giao dịch nhanh, gọn hơn.
Trung tâm giao dịch một cửa liên thông thành phố Đồng Hới giúp cho người dân đến giao dịch nhanh, gọn hơn.

Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố xuống xã, phường. Hàng năm, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép để phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố về CCHC.

Nhờ đó, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và địa phương đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác CCHC, đồng thời xác định được trách nhiệm bản thân và địa phương trong triển khai thực hiện. UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác CCHC từng năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, quy định cụ thể trách nhiệm, tiến độ và tạo điều kiện cho các ngành, các cấp thực hiện.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là trong các cuộc giao ban. Triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác CCHC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC; kiểm tra việc thực hiện, công tác thông tin, tuyên truyền...

Nhờ triển khai đồng bộ nên công tác CCHC thành phố Đồng Hới đã đạt được nhiều thành công, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Hệ thống văn bản luôn được quan tâm rà soát, đổi mới và hoàn thiện. Tính từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, HĐND-UBND thành phố đã ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Các xã, phường đã ban hành 566 văn bản. Công tác rà soát văn bản QPPL được xác định là nhiệm vụ thường xuyên; qua rà soát 52 văn bản do HĐND-UBND thành phố ban hành, có 8 văn bản hết hiệu lực.

Tại xã, phường đã tiến hành rà soát 225 văn bản QPPL, có 102 văn bản hết hiệu lực. UBND thành phố đã tổ chức triển khai 215 văn bản QPPL; trong đó, có 175 văn bản của Trung ương, 32 văn bản của tỉnh, 8 văn bản của thành phố; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 377 văn bản QPPL do HĐND-UBND các xã, phường ban hành. Qua kiểm tra phát hiện 200 văn bản QPPL vi phạm...

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC. Vì vậy, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiến hành việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các TTHC theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân; công khai TTHC ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND thành phố.

Từ năm 2011 đến nay, Đồng Hới đã tổ chức rà soát 242 TTHC. Sau khi kiểm tra, rà soát đã kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ 19 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 170 thủ tục; giữ nguyên 46 thủ tục, rút ngắn thời hạn giải quyết 7 thủ tục. Tổ chức tập huấn công tác kiểm soát TTHC cho các đơn vị, địa phương nhằm góp phần đưa hoạt động kiểm soát TTHC của thành phố đi vào nền nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Thành phố Đồng Hới là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh và cả nước về thực hiện cơ chế "một cửa". Trung tâm giao dịch "một cửa" thành phố được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2000. Đến tháng 3 năm 2006, có 100% xã, phường trên địa bàn đã triển khai thực hiện cơ chế "một cửa” theo quy định. Năm 2008, được sự quan tâm hỗ trợ về kinh phí của UBND tỉnh, UBND thành phố đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm giao dịch một cửa liên thông trên diện tích hơn 90m2, có phòng làm việc hiện đại, trang trọng, không gian thoáng mát, vị trí thuận tiện, bảo đảm điều kiện công khai các TTHC. Từ khi đi vào hoạt động (tháng 11-2008), trung bình mỗi ngày lượng khách đến giao dịch từ 80-100 lượt người, tăng gấp 2 lần so với trước đây.

Bình quân mỗi năm, Trung tâm giao dịch một cửa tại thành phố đã tiếp nhận trên 17.000 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hẹn hơn 16.000 hồ sơ. Lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm giao dịch một cửa bình quân năm sau tăng hơn năm trước 2-2,5 lần.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, UBND thành phố tiếp tục triển khai mô hình một cửa liên thông thí điểm ở xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý. Ở xã, phường hiện đã có 14/16 xã, phường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, 2/16 xã, phường đã triển khai áp dụng mô hình một cửa liên thông. Trung bình mỗi năm, 16 xã, phường đã tiếp nhận trên 116.000 hồ sơ trên các lĩnh vực, đã giải quyết đúng và trước hẹn hơn 115.000 hồ sơ. Từ khi thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông từ cấp thành phố đến xã, phường, các TTHC của khách đến giao dịch được thuận tiện hơn, nhanh gọn hơn. Nhờ đó đã mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” xã Đức Ninh.  Ảnh: P.V
Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” xã Đức Ninh. Ảnh: P.V

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho thành công trong hoạt động quản lý nhà nước và CCHC, những năm qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra số lượng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Từ 2011 đến nay, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời bổ sung gần 800 cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 104 cán bộ vào các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị; từng bước ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và quy hoạch dự nguồn lâu dài.

Từ năm 2011-2015, đã cử 139 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo đại học và trên đại học về chuyên môn; cử hơn 1.368 lượt người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Cải cách tài chính công được thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm được nhiều khoản chi không cần thiết, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện.

Đối với việc hiện đại hóa hành chính, Đồng Hới tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm gửi-nhận văn bản đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong địa bàn thành phố; duy trì việc kết nối mạng nội bộ (mạng LAN) và mạng diện rộng (mạng internet) đến tất cả các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 1, mức độ 2 và công khai tất cả các TTHC trên trang thông tin điện tử thành phố để các cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận. Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 do UBND thành phố ban hành tiếp tục phát huy hiệu quả, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn...

Có thể khẳng định rằng, thành phố Đồng Hới là đơn vị luôn dẫn đầu trong đánh giá chỉ số CCHC hành năm của khối các huyện, thị xã, thành phố. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực CCHC giai đoạn I (2011-2015) đã góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2016-2020) đạt kết quả tốt hơn.            

Nguyễn Chung Nguyên
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố