.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững

Thứ Bảy, 18/07/2015, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, nội dung như sau:

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm tết bà con dân tộc Mã Liềng.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm tết bà con dân tộc Mã Liềng.

- P.V: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân Tuyên Hoá đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, xin đồng chí cho biết thành tựu nỗi bật nhất đã đạt được?

- Đồng chí Trần Vũ Khiêm: Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức, chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp và gây ra hậu quả nặng nề. Song với sự đồng sức đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm cao Đảng bộ, nhân dân trong huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra; một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cao và về đích trước thời hạn.

Nhìn tổng quát, bức tranh kinh tế của huyện 5 năm qua đã xuất hiện nhiều gam màu sáng. Đó là, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng CN-TTCN, XD và TM - DV. Lĩnh vực nông nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng 4,7%/năm, cao hơn mức tăng trưởng của 5 năm trước đó.

Trong sản xuất nông nghiệp đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyết khích nông dân đưa giống mới năng suất chất lượng cao và sản xuất, đẩy mạnh thâm canh. Nhờ vậy, năng suất các loại cây trồng tăng nhanh, tổng sản lượng lương thực vượt cao so với kế hoạch. Huyện đã chú trọng phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi từng bước trở thành ngành chính, đã xây dựng được thương hiệu “Mật ong Tuyên Hoá”. Lĩnh vực chăn nuôi có bước chuyển biến mạnh về lượng và chất, đến nay tỷ trọng chăn nuôi đã chiếm 44,5% trong giá trị sản xuất nông nghiệp; Tuyên Hóa là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ bò lai, trên 45% so với tổng đàn.

Trong xây dựng nông thôn mới, Tuyên Hoá là đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, tạo được sự đồng thuận và trở thành phong trào thi đua yêu nước. Người dân các địa phương hăng hái tham gia góp công, góp của, hiến đất xây dựng đường nông thôn, bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc. Chủ trương cung ứng xi măng của huyện đã thực sự trở thành nhu cầu và phong trào rộng lớn trong toàn huyện.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Đời sống nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được cải thiện đáng kể; đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhất là ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,7%/năm (chỉ tiêu 4-5%), đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 21,9% so với tổng số hộ toàn huyện. Lĩnh vực văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh có sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 tăng gấp đôi năm 2010.

- P.V: Qua theo dõi nắm bắt tình hình, được biết Đảng bộ Tuyên Hoá có truyền thống đoàn kết, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, xin đồng chí cho biết những kết quả quan trọng mà Đảng bộ đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng?

- Đồng chí Trần Vũ Khiêm: Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nét nổi bật là, đã xác định được một số mặt yếu, khâu khó hoặc lĩnh vực trọng tâm để ban hành văn bản và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm tạo chuyển biến trong thực tế, nhất là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đối thoại với nhân dân; đổi mới công tác cán bộ...

Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Đến nay, Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 25 đảng bộ, 21 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; 311 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; 100% thôn, bản, tiểu khu, trường học có chi bộ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bước đầu đạt hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng được nâng lên, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Dân chủ trong Đảng được phát huy và mở rộng; nội bộ đoàn kết; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong nội bộ cấp ủy, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những việc khó, những mặt yếu, những vấn đề mới nảy sinh. Duy trì chế độ giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, bí thư chi bộ nông thôn; kịp thời xử lý các vấn đề  phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Phong cách lề lối làm việc của các cấp ủy đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- P.V: Mặc dù có sự nỗ lực phấn đấu và đạt được thành tựu đáng ghi nhận như đã nói ở trên, nhưng hiện tại kinh tế - xã hội của huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, xin đồng chí cho biết Đảng bộ có giải pháp đột phá gì để đưa Tuyên Hoá sớm thoát nghèo và phát triển nhanh, bền vững hơn trong 5 năm tới như tiêu đề Đại hội lần thứ XX đề ra?

- Đồng chí Trần Vũ Khiêm: Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thấy được những tồn tại, hạn chế, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội. Tuyên Hoá có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực phục vụ cuộc sống quả là một quá trình vô cùng gian nan, vất vả, nhất là trong điều kiện của một huyện miền núi, có xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp như địa phương chúng tôi.

Tại đại hội này, Đảng bộ sẽ nghiêm túc nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện tình hình, tập trung thảo luận chọn một số khâu để tạo bước đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế- xã hội của huyện với tốc độ phát triển nhanh hơn nhiệm kỳ trước.

Trước hết, tập trung đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, coi đây là giải pháp hàng đầu có tính quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Mạnh dạn cụ thể hóa, triển khai những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết thay thế những cán bộ không đủ năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính; đẩy mạnh trồng rừng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững bảo đảm môi trường sinh thái; tăng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực; phát triển mạnh những sản phẩm có lợi thế của huyện; có chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Một giải pháp quan trọng nữa là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn; phấn đấu đến năm 2020 có 45% số lao động được đào tạo, trong đó qua đào tạo nghề đạt 33%. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nhằm mở rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Diện mạo thị trấn Đồng Lê ngày càng khởi sắc. Ảnh: CTV
Diện mạo thị trấn Đồng Lê ngày càng khởi sắc. Ảnh: CTV

Chủ động kết hợp dạy nghề với tập huấn nghề và hỗ trợ nông dân sau học nghề để phát triển sản xuất. Lồng ghép các chương trình nhằm gắn đào tạo nghề với đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và tích cực tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Phấn đấu hàng năm xuất khẩu lao động từ 250 đến 300 lao động.

Huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình giảm  nghèo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững. Chú trọng công tác tuyên truyền việc nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu thoát nghèo của các hộ nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 4 - 5%, tạo việc làm mới hàng năm cho 3.000 lao động. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc.

- P.V: Được biết, đồng chí là một cán bộ trẻ được luân chuyển từ tỉnh về đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện uỷ, cùng với tập thể lãnh đạo huyện lăn lộn xây dựng phong trào, cảm nhận của đồng chí trong thời gian qua là gì?

- Đồng chí Trần Vũ Khiêm: Được luân chuyển về huyện, bản thân luôn tâm niệm rằng đây là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội lớn để mình học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành hơn nên đã nỗ lực cố gắng hết mình, sát cánh cùng với tập thể lãnh đạo huyện kế tục thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để đưa phong trào của huyện nhà ngày một đi lên. Quá trình gắn bó, lăn lộn với cơ sở, được về với nhân dân để có thể lắng nghe, chia sẻ, được nói bằng tiếng nói và trăn trở cùng với bà con tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã giúp cho chúng tôi rút ra rất nhiều điều.

Càng gần dân chúng tôi càng thấm thía lời dạy của Bác "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" và bài học “lấy dân làm gốc” vẫn luôn có tính thời sự trong mọi thời đại. Vai trò của quần chúng nhân dân vô cùng quan trọng.

Qua thực tiễn chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhân dân ta ở đâu cũng rất tốt, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn luôn một lòng đi theo Đảng, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng khi đã hợp lòng dân, xâm nhập vào quần chúng nhân dân thì sẽ trở thành sức mạnh to lớn. Chủ trương huyện ứng ngân sách mua xi măng cấp về cho các xã làm đường giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" vừa qua ở Tuyên Hóa chúng tôi là một trong những minh chứng sinh động cho điều đó.

Ban đầu, khi dân chưa hiểu thì rất khó khăn, nhưng khi bà con nhận thức được thì đồng thuận rất cao và nhiệt tình hưởng ứng, nhanh chóng trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện; hiện nay dù khó khăn, nhưng các hộ dân ở nhiều thôn đã tự nguyện đóng góp để được xin huyện cấp xi măng làm đường giao thông nhưng do ngân sách có hạn, chúng tôi vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của bà con, và đây cùng là điều mà tôi day dứt...

Về cơ sở lăn lộn với phong trào, bản thân luôn ý thức lời nói luôn phải đi đôi với việc làm; không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo bầu không khí dân chủ và sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Trọng Thái (thực hiện)

>> Điểm sáng Mai Hóa

>> Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững

>> Lâm Hóa tích cực làm theo lời Bác

>> Đảng bộ Công an huyện Tuyên Hóa: Tăng cường công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

>> Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chọn đúng khâu đột phá để xây dựng Tuyên Hóa ngày càng khởi sắc

>> Chú trọng đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới