.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh

Thứ Ba, 14/07/2015, 10:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tại Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 (sáng ngày 13-7-2015).

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4,
Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội,

Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các đại biểu về dự Đại hội; chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

5 năm qua, tỉnh ta tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tình hình chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên biển Đông diễn ra gay gắt; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề... đã tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.  

Trong bối cảnh đó, nhìn tổng quát, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh ta đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Trong kết quả chung đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng. 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bám sát đặc điểm, tình hình địa phương, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đặc biệt, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức hoàn thành tốt, có nội dung xuất sắc trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an, nhất là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014, được Quân khu, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới về cách nghĩ, cách làm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX và khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu và kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra, không để bị bất ngờ; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đã tham mưu và làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn bản chất, âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là biên giới phía Tây và tuyến biển. Thường xuyên xung kích đi đầu trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân cảm phục, tin yêu.

Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đã coi trọng xây dựng về chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái. Chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát động và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào “lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng từng bước chính quy, hiện đại, chấp hành rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức. Chủ động xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nội bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đoàn kết, thống nhất cao. Đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đây là những kết quả đáng trân trọng, đánh dấu bước trưởng thành về nhiều mặt của Đảng bộ Quân sự tỉnh, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa Đại hội,

Đánh giá đúng thành tích, kết quả đạt được là quan trọng, giúp chúng ta phát huy mạnh mẽ, có thêm niềm tin vững chắc hơn; nhưng thấy hết khuyết điểm, hạn chế cũng là việc không kém phần quan trọng. Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã kiểm điểm nghiêm túc. Sau đây, tôi xin lưu ý thêm một số vấn đề, đó là: Năng lực tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng có thời điểm còn thiếu những giải pháp cụ thể, có nội dung chưa kịp thời, đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện chưa thật vững chắc.

Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh có mặt còn hạn chế chất lượng. Hoạt động của dân quân tự vệ có nơi, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng còn có những hạn chế, yếu kém.

Đề nghị Đại hội thảo luận làm rõ thêm, đặc biệt phân tích đầy đủ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục tốt trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Bước vào thời kỳ mới, bên cạnh những yếu tố tích cực, thời cơ và thuận lợi cho phát triển, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó, trên địa bàn quân khu và tỉnh ta còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo tinh thần đó, tôi cơ bản đồng tình với các nội dung nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết định:

Một, thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Làm tốt công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình anh hùng để cán bộ, chiến sỹ sống có lý tưởng, thương yêu đồng bào, đồng chí, có quyết tâm và trách nhiệm cao, không sợ hy sinh, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế về phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn phức tạp, nhạy cảm về tôn giáo, an ninh nông thôn...

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng xây dựng thế trận “lòng dân”, thực hiện mục tiêu “Yên dân, ổn định và phát triển”. Quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng, chất lượng, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân trên biển.

Là đội quân cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh cần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; xung kích trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, vì nhân dân mà quên mình phục vụ, chiến đấu.

Ba, chăm lo lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương với nhiều cách làm mới, sáng tạo; xây dựng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến.

Phát huy tinh thần “độc lập, tự chủ, tự lực tự cường” bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm quân đội là môi trường trong sạch, lành mạnh.

Bốn, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, đảng viên quân đội tỉnh nhà dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải thể hiện bản lĩnh cách mạng, tính xung kích, kỷ luật, trung thực; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng là một trong những nội dung hết sức quan trọng của Đại hội. Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ mới; các chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, của Đảng ủy Quân khu 4 cũng đã quy định rõ tiêu chuẩn nhân sự trong Đảng bộ Quân đội.

Tôi đề nghị các đại biểu Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thưa Đại hội, thưa các đồng chí,

Kế thừa và phát huy truyền thống 70 năm anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh, tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ thực sự là Đại hội tiêu biểu của “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”. Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội sức khoẻ, đạt được nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn.
-----------------------------------
(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.