.

Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Xuân góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 15/07/2015, 10:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Theo đó, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể của xã triển khai thường xuyên, sâu rộng ở tất cả các địa bàn dân cư, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Để đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như để người dân thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM.

Trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, Mặt trận đã căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với nhiều việc làm thiết thực, mỗi chi hội, chi đoàn ở các thôn đã tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ Quảng Xuân năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng NTM”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Nhà nông đua tài, xây dựng NTM”...

Quảng Xuân phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn còn lại.
Quảng Xuân phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn còn lại.

Với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cho dân”, Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Xuân đã nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ “việc gì mang lại lợi ích cho dân thì dù có khó mấy cũng phải làm”, để tập trung vào thực hiện các tiêu chí khó. Nhờ đó, qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Mặt trận và các đoàn thể xã Quảng Xuân đã vận động người dân hiến được 21.185 m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất và 250 ngày công với tổng trị giá trên 1,45 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn huy động được 2,179 tỷ đồng tiền mặt trong dân để phục vụ cho việc xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.

Cùng với các tổ chức thành viên, Mặt trận xã luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tược, phát triển kinh tế trang trại; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn (4,77%-cuối năm 2014).

Với sự nỗ lực của cả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đặc biệt là những người làm công tác mặt trận trên địa bàn, lộ trình xây dựng NTM của Quảng Xuân đang sắp sửa chạm đến đích với 18/19 tiêu chí và dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành nốt tiêu chí giao thông nông thôn còn lại. Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc xã trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội. Từ đó, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, góp sức sớm đưa Quảng Xuân trở thành xã NTM trong một tương lai gần.

P.V