.

Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 14/07/2015, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh ta đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua phong trào đã có nhiều nông dân hiến đất, hiến nhà, hiến kế và nhiều tài sản khác cho việc xây dựng NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn tỉnh ta ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được nâng cao.

Có thể khẳng định, phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và rộng khắp toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh ta có 12 xã đạt tiêu chí NTM, 24 xã đạt 15-18 tiêu chí, 38 xã đạt 10-14 tiêu chí, 52 xã đạt 5-9 tiêu chí. Để đạt được những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên, nông dân.

Thực hiện có hiệu quả phong trào ý nghĩa này, các cấp hội đã tuyên truyền cho hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Mặt khác, chú trọng vận động hội viên, nông dân tích cực ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, tự nguyện đóng góp công sức, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nông dân xã An Thủy (Lệ Thủy) chung sức xây dựng NTM.
Nông dân xã An Thủy (Lệ Thủy) chung sức xây dựng NTM.

Từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp trên 13 tỷ đồng, hiến hàng trăm mét hàng rào, hàng ngàn mét vuông đất, hàng chục ngàn ngày công để tu sửa, nâng cấp trên 700km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, trường học... Có 100% chi hội nông dân có công trình tự quản, công trình mang tên “Hội Nông dân”.

Đồng thời, hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tham gia xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường nông thôn. Qua hàng năm, số gia đình hội viên đăng ký và đạt gia đình văn hóa tăng cao. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 76,7% hộ nông dân được công nhận gia đình văn hóa, trên 40 % số làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, trên 75% số xã, thị trấn có thiết chế văn hoá đồng bộ.

Tiêu biểu trong phong trào này là cán bộ, hội viên, nông dân xã Phong Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy (Lệ Thủy); Lương Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Bảo Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức (Đồng Hới); Hoàn Trạch, Hải Trạch, Đại Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch (Bố Trạch); Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Thanh, Quảng Phú (Quảng Trạch); Quảng Hòa, Quảng Tiên (Ba Đồn); Châu Hóa (Tuyên Hóa) và Quy Hóa (Minh Hóa)... đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Về cá nhân có anh Phạm Công Nhân, Nguyễn Thanh Diễn (Lệ Thủy); Nguyễn Xuân Việt (Quảng Ninh); Nguyễn Xuân Điệp (Đồng Hới); Hồ Minh Chiến, Nguyễn Phương Nam (Bố Trạch); Diệp Thị Y Linh, Phạm Thanh Đông (Quảng Trạch); Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Ngọc Thoàn (TX. Ba Đồn), Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Hoan (Tuyên Hóa); Đinh Xuân Tình (Minh Hóa)... Tất cả sự đóng góp ấy đã và đang tích cực góp phần xây dựng nên các mô hình “Dân vận khéo”, phát huy nội lực quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.

Có thể khẳng định rằng, nông dân tỉnh ta đã thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM. Cán bộ, hội viên nông dân luôn xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, luôn sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân cho công cuộc chung. Nhờ đó, bộ mặt các vùng nông thôn tỉnh ta ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người nông dân từng bước được nâng cao. Qua đó, bà con nông dân càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; trực tiếp hiến công, hiến kế để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Xuân Vương