.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chọn đúng khâu đột phá để xây dựng Tuyên Hóa ngày càng khởi sắc

Thứ Sáu, 17/07/2015, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống vùng quê giàu truyền thống cách mạng, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Hóa đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Tư
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Tư

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách và do đặc thù của một huyện miền núi, chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai..., song Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, Tuyên Hoá đã tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình, đề án kinh tế-xã hội trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; chương trình phát triển giao thông nông thôn; đề án phát triển chăn nuôi...

Từ sự nỗ lực nói trên, đến nay bức tranh nông nghiệp Tuyên Hoá đã có sự phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá. Các tiềm năng, thế mạnh của địa phương đã được "đánh thức" như kinh tế trang trại, trồng rừng, chăn nuôi... và đạt được nhiều kết quả rất khả quan. Trên lĩnh vực công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến lâm sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, Tuyên Hoá đã huy động tối đa nội lực, tăng cường thu hút vốn đầu tư từ các chương trình, dự án để tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, ưu tiên cho những vùng khó khăn và vùng kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quan tâm, tạo điều kiện môi trường tốt để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án, xây dựng các cơ sở công nghiệp trên địa bàn một cách thuận lợi nhất; tiến hành quy hoạch, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường sinh thái...

Nhờ triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhiệm kỳ qua, Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội cơ bản đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống của nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2010, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 22,981 tỷ đồng và đến năm 2014 là 53 tỷ đồng (chỉ tiêu đến năm 2015 đạt trên 38 tỷ đồng).

Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,6 triệu đồng/người/năm, đến năm 2014 đã tăng lên 15,2 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu đề ra đến năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,7% (chỉ tiêu 4-5%). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng bình quân giai đoạn 2010- 2015 là 14,6% (chỉ tiêu14%). Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày một khang trang. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn có đường ô tô về tận trung tâm xã; 100% xã, thị trấn và 99,7% cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc cao tầng. Tỷ lệ hộ dân dùng điện đạt 98%.

Đặc biệt, chăn nuôi tiếp tục được chú trọng phát triển về chất lượng. Hiện, Tuyên Hóa là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ bò lai sind, đạt 45% tổng đàn. Tỷ lệ đàn lợn có máu ngoại chiếm trên 98% tổng đàn. Trong 5 năm qua, Tuyên Hoá đã trồng được 3.339 ha rừng kinh tế (đạt 111,3% kế hoạch). Bình quân hàng năm khai thác trên 30.000 ster, giá trị thu được trên 15 tỷ đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được toàn huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Nhờ đó, hiện Tuyên Hoá có 1 xã đạt 13 tiêu chí, 02 xã đạt 11-12 tiêu chí, 10 xã đạt từ 7-10 tiêu chí, 06 xã đạt từ 4-6 tiêu chí. Hiện nay, Tuyên Hoá đang duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 cho 20/20 xã, thị trấn. Toàn huyện có 32 trường đạt chuẩn quốc gia, 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội được toàn huyện quan tâm và thực hiện hiệu quả...

Đạt được những kết quả đáng phấn khởi nói trên, nhiệm kỳ qua, huyện Tuyên Hóa đã quán triệt, nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án nhằm tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo huyện luôn năng động, sáng tạo, quyết liệt, lựa chọn đúng khâu đột phá, những nội dung trọng tâm. Tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ tốt các nguồn lực bên ngoài, nguồn vốn của các chương trình, dự án để đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

Việc phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với củng cố, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên nắm chắc tình hình để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Coi trọng việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Tuyên Hoá đang tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn.
Tuyên Hoá đang tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Hóa sẽ tập trung vào ba khâu đột phá quan trọng, gồm:

Thứ nhất, tập trung phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của Tuyên Hoá đến năm 2020 đạt trên 50%. Tổng đàn gia súc đạt trên 50.000 con. Tỷ lệ bò lai chiếm trên 65% tổng đàn. Tiếp tục phát triển nghề nuôi ong lấy mật và phát huy hiệu quả thương hiệu “Mật ong Tuyên Hóa”.

Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, nhất là các giống gà địa phương; chú trọng xây dựng thương hiệu “Gà đồi Tuyên Hoá”; không ngừng nâng cao hiệu quả, giá trị ngành chăn nuôi. Chăm sóc và khai thác tốt diện tích cao su hiện có, phát triển cây cao su ở những nơi có điều kiện. Tăng cường các biện pháp để hạn chế tình trạng chặt phá rừng, khai thác buôn bán gỗ rừng trái pháp luật...

Thứ hai, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Phấn đấu đến năm 2020 có 45% số lao động được đào tạo, trong đó qua đào tạo nghề đạt 33%. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nhằm mở rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và tích cực tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Phấn đấu hàng năm xuất khẩu lao động từ 250 đến 300 lao động...

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Đề cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cơ quan nhà nước.

Hoàng Minh Đề, Phó Bí thư Huyện uỷ,  
Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá