.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 18/01/2017 đến ngày 25/01/2017

Thứ Hai, 16/01/2017, 07:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 18/01/2017 đến ngày 25/01/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 08h00 ngày 18/01.
Các thôn 1, 7 xã Lộc Ninh từ 08h10 đến 09h10 ngày 18/01.
Các thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh từ 09h30 đến 10h30 ngày 18/01.
Thôn Bắc Phú xã Quang Phú từ 11h00 đến 11h45 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn từ 13h00 đến 14h00 ngày 18/01.
Các thôn 1, 2, 3 xã Nghĩa Ninh từ 14h30 đến 15h30 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Bắc Nghĩa từ 15h45 đến 16h45 ngày 18/01.
Tổ dân phố 3 phường Đồng Sơn từ 16h00 đến 17h00 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Sơn từ 07h00 đến 08h00 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 7, 8 phường Đồng Sơn từ 07h00 đến 08h00 ngày 18/01.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 11, 14 Bắc Nghĩa từ 08h30 đến 09h30 ngày 18/01.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới từ 07h00 đến 08h00 ngày 18/01.
Tổ dân phố 15 phường Bắc Lý từ 13h00 đến 15h15 ngày 18/01.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Phú từ 13h00 đến 14h00 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 13, 14 phường Bắc Lý từ 14h15 đến 15h15 ngày 18/01.
Tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 13h00 đến 14h00 ngày 18/01.
Tổ dân phố 9 phường Nam Lý từ 14h15 đến 15h15 ngày 18/01.
Thôn Sa Động xã Bảo Ninh từ 10h00 đến 11h00 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành từ 11h30 đến 12h15 ngày 18/01.
Tổ dân phố 5 phường Hải Thành từ 15h30 đến 16h30 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 9, 10 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 17h00 ngày 18/01.
Tổ dân phố 1 phường Nam Lý; tổ dân phố Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 07h00 đến 08h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố Bình Phúc phường Đức Ninh Đông từ 08h10 đến 09h10 ngày 19/01.
Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa từ 09h30 đến 10h30 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 8, 9 phường Đồng Phú từ 11h00 đến 11h45 và từ 14h30 đến 15h30 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Phú từ 13h00 đến 16h45 ngày 19/01.
Tổ dân phố 7 phường Đồng Phú từ 14h30 đến 15h30 ngày 19/01.
Tổ dân phố 6 phường Đồng Phú từ 15h45 đến 16h45 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý từ 16h00 đến 17h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố Diêm Hồng phường Phú Hải từ 07h00 đến 08h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 07h00 đến 08h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố 5 phường Hải Đình từ 13h00 đến 14h00 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý từ 13h00 đến 15h15 ngày 19/01.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 14h15 đến 15h15 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 2 phường Bắc Lý từ 10h00 đến 12h15 ngày 19/01.
Tổ dân phố 5 phường Bắc Lý từ 10h00 đến 11h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố 6 phường Nam Lý từ 11h30 đến 12h15 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý từ 15h30 đến 16h30 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Đồng Mỹ từ 16h30 đến 17h30 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 11, 13 phường Bắc Nghĩa từ 07h00 đến 11h30 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Bắc Nghĩa từ 13h30 đến 17h00 ngày 19/01.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 13h30 đến 17h00 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 1, 3, 4 phường Đồng Mỹ từ 07h30 đến 09h00 ngày 23/01.
Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; tổ dân phố 5 phường Hải Thành từ 09h00 đến 11h30 ngày 23/01.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 13h30 đến 15h30 ngày 23/01.
Tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 7 phường Nam Lý từ 15h30 đến 17h00 ngày 23/01.
Thôn 16 xã Lộc Ninh từ 07h30 đến 16h00 ngày 24/01.
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 24/01.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thôn Xuân Sơn xã Vạn Ninh từ 12h30 đến 16h30 ngày 19/01.
Nhà máy Gạch Ngói Sông Chanh; Trạm Bơm Lương Yến, Bơm Vĩnh Ninh từ 06h30 đến 16h30 ngày 20/01.
Các xóm 4, 5 thôn Lương Yến, xã Lương Ninh từ 06h30 đến 10h30 ngày 20/01.
Xã Hải Ninh; Thôn Tiền Vinh xã Gia Ninh từ 06h30 đến 12h30 ngày 23/01.
 
3. Huyện Bố Trạch:
Các tiểu khu 6, Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h30 đến 11h00 ngày 18/01.
Các tiểu khu 1, 3 thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h30 đến 11h00 ngày 19/01.
Tiểu khu 5 thị trấn Nông trường Việt Trung từ 08h30 đến 09h00 ngày 19/01.
Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch từ 08h00 đến 10h30 ngày 21/01.
Thôn 7 xã Lý Trạch từ 07h30 đến 16h00 ngày 24/01.
 
4. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Liên, Quảng Trường (trừ các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7); Nhà máy xi măng Thanh Trường từ 05h00 đến 12h00 ngày 18/01.
Trụ sở UBND huyện Quảng Trạch; Nhà máy bê tông Trường Sơn từ 05h00 đến 07h00 và từ 10h30 đến 12h30  ngày 18/01.
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Đông, Quảng Phú; Thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu từ 06h00 đến 17h30 ngày 18/01.
 
5. Huyện Tuyên Hóa:
Toàn huyện (trừ các xã Ngư Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Tiến Hóa, Cao Quảng, Châu Hóa) từ 05h00 đến 12h00 ngày 18/01.
Xã Ngư Hóa từ 06h00 đến 17h30 ngày 24/01.
 
6. Huyện Minh Hóa:
Toàn huyện từ 05h00 đến 12h00 ngày 18/01.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH