.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 21/12/2016 đến ngày 28/12/2016

Thứ Tư, 21/12/2016, 07:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/12/2016 đến ngày 28/12/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; Cụm dân cư bộ đội Kho Đạn; Kho H6 từ 06h00 đến 17h30 ngày 21/12.
Phường Hải Thành từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 23/12.
Các tổ dân phố 1, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Phú; tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 05h00 đến 17h30 ngày 23/12.
Tổ dân phố 5 phường Hải Thành từ 15h30 đến 16h30 ngày 23/12.
Các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Đồng Phú từ 07h30 đến 08h00 ngày 23/12.
Thôn 16 xã Lộc Ninh từ 07h30 đến 16h00 ngày 23/12.
Quảng Trường Biển xã Bảo Ninh từ 06h00 đến 17h00 ngày 26/12.
Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 16h00 ngày 26/12.
Thôn Đồng Dương, Sa Động, Trung Bính xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 16h30 ngày 26/12.
Các thôn 1, 7 xã Lộc Ninh từ 08h00 đến 09h00 ngày 26/12.
Các thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh từ 09h30 đến 10h30 ngày 26/12.
Thôn Bắc Phú xã Quang Phú từ 14h00 đến 15h00 ngày 26/12.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới từ 08h00 đến 09h00 ngày 26/12.
Tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 09h30 đến 10h30 ngày 26/12.
Tổ dân phố 9 phường Nam Lý từ 13h00 đến 14h00 ngày 26/12.
Tổ dân phố 1 phường Nam Lý; Tiểu khu Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 15h30 đến 16h30 ngày 26/12.
Các tổ dân phố 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 08h00 ngày 27/12.
Tổ dân phố Diêm Hồng phường Phú Hải từ 07h30 đến 16h00 ngày 27/12.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Phú từ 08h00 đến 09h00 ngày 27/12.
Các tổ dân phố 8, 9 phường Đồng Phú từ 09h30 đến 10h30 và từ 15h30 đến 16h30  ngày 27/12.
Các tổ dân phố 1, 6 phường Đồng Phú từ 14h00 đến 15h00 ngày 27/12.
Tổ dân phố 7 phường Đồng Phú từ 15h30 đến 16h30 ngày 27/12.
Tổ dân phố Bình Phúc phường Đức Ninh Đông từ 07h30 đến 16h00 ngày 27/12.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Hải Thành từ 07h00 đến 16h00 ngày 27/12.
Các thôn 6, 7 xã Nghĩa Ninh từ 06h00 đến 11h00 ngày 27/12.
Các nhà máy Cao Lanh, Gốm Sứ, Gạch không nung Trường Thành, Gỗ Phú Tiến, Gỗ Trường Thành từ 14h30 đến 18h00 ngày 27/12.
Tổ dân phố 5 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 28/12.
Các tổ dân phố 4, 9 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 15h30 ngày 28/12.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn từ 08h00 đến 09h00 ngày 28/12.
Các thôn 1, 2, 3 xã Nghĩa Ninh từ 09h30 đến 10h30 ngày 28/12.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Bắc Nghĩa từ 14h00 đến 15h00 ngày 28/12.
Tổ dân phố Bình Phúc phường Đức Ninh Đông từ 13h00 đến 14h00 ngày 28/12.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú từ 14h00 đến 15h00 ngày 28/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thị trấn Quán Hàu; Các thôn Vĩnh Tuy, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã Vĩnh Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh; các thôn Văn La, Lương Yến xã Lương Ninh từ 05h30 đến 07h30 ngày 23/12.
Khu vực Làng nghề Quán Hàu; trụ sở Công an huyện Quảng Ninh từ 07h00 đến 11h00 ngày 23/12.
Các hộ trồng thủy sản thôn Tân Hải xã Hải Ninh từ 07h00 đến 12h00 ngày 23/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các xã Thái Thủy, Tân Thủy; khu vực Chợ Mai xã Hưng Thủy; thôn Trung Thiện xã Dương Thủy từ 06h00 đến 17h30 ngày 21/12.
Thôn Bình Minh xã Dương Thủy từ 05h30 đến 11h30 ngày 21/12.
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Các thôn Hoàng Lại Ngô, Hoàng Viễn, Trung Tín, Lộc Xá xã Sơn Thủy; Công ty Lệ Ninh; Các cơ sở khai thác đá Lèn Sầm, Lèn Áng, Cosevco 64, Bình Phước, Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, Hoàng Huy Toàn; Ga Mỹ Đức; Hạt quản lý đường bộ 494 từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/12.
Khu tái định cư xã Hồng Thủy; các hộ nuôi trồng thủy sản thuộc xã Ngư Thủy Bắc từ 07h00 đến 12h00 ngày 23/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các thôn Xuân Tiến, Hà Lời, Phong Nha, Na, Trằm, Mé xã Sơn Trạch; Thôn Chày Lập xã Phúc Trạch từ 05h30 đến 17h30 ngày 21/12.
Trạm BTS Thọ Lộc; Đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 22/12.
Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch từ 14h30 đến 18h00 ngày 22/12.
Các tiểu khu 1, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; Xã Trung Trạch từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 22/12.
Các tiểu khu 2, 3 thị trấn Hoàn Lão từ 05h00 đến 17h30 ngày 22/12.
Thôn 7 xã Lý Trạch từ 07h30 đến 16h00 ngày 23/12.
Các tiểu khu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; Các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hòa Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc từ 04h30 đến 17h30 ngày 23/12.
Các thôn Xuân Tiến, Hà Lời, Phong Nha, Na, Trằm, Mé xã Sơn Trạch; thôn Chày Lập xã Phúc Trạch từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/12.
Các tiểu khu 1, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; Xã Trung Trạch từ 05h00 đến 08h00 ngày 23/12.
Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch; Trạm BTS Thọ Lộc; Đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 26/12.
Các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch từ 06h00 đến 07h00 và từ 16h00 đến 17h30  ngày 26/12.
Các thôn Xuân Tiến, Hà Lời, Phong Nha, Na, Trằm, Mé xã Sơn Trạch; thôn Chày Lập xã Phúc Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/12.
Các tiểu khu 1, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; xã Trung Trạch từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 27/12.
Các tiểu khu 2, 3 thị trấn Hoàn Lão từ 05h00 đến 17h30 ngày 27/12.
Xã Nam Trạch; Các thôn Phúc Tự Tây, Phương Hạ xã Đại Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 27/12.
Các nhà máy Gạch tuy nen Chánh Hoà, Bê tông Nguyên Anh xã Nam Trạch từ 14h30 đến 18h00 ngày 27/12.
Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch; Trạm BTS Thọ Lộc; Đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 05h30 đến 17h30 ngày 28/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Xã Quảng Minh từ 05h30 đến 07h00 và từ 16h30 đến 18h00 ngày 21/12.
Thôn Minh Tiến xã Quảng Minh từ 05h30 đến 18h00 ngày 21/12.
Các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long; các tổ dân phố Nhân Thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/12.
Các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy; các thôn Cao Cựu, Vĩnh Phú, Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa; thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/12.
Xã Quảng Xuân; Các thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/12.
Xã Quảng Tiến từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/12.
Các thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/12.
Các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5 xã Quảng Đông; thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/12.
Các xã Quảng Phú (trừ thôn Nam Lãnh), Quảng Kim, Quảng Hợp; Thôn Di Luân xã Quảng Tùng; Thôn Tân Châu xã Quảng Châu; xã Quảng Đông (trừ các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5 từ 12h30 đến 17h30 ngày 26/12.
Các xã Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp; Thôn Di Luân xã Quảng Tùng; Thôn Tân Châu xã Quảng Châu từ 06h00 đến 17h30 ngày 27/12.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Nhà máy Clinker Văn Hóa thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa từ 05h00 đến 17h00 ngày 26/12.
Xã Ngư Hóa từ 12h30 đến 17h30 ngày 26/12 và từ 06h00 đến 17h30 ngày 27/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Xã Yên Hóa từ 05h30 đến 11h30 ngày 21/12.
Các thôn Bình Minh 1, Bình Minh 2, Pheo xã Trung Hóa từ 12h30 đến 17h30 ngày 21/12.
Các tiểu khu 7, 8, 9 thị trấn Quy Đạt; các xã Quy Hóa, Tân Hóa, Minh Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa từ 05h30 đến 18h00 ngày 23/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH