.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 24-11-2016 đến ngày 30-11-2016

Thứ Ba, 22/11/2016, 16:13 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 24-11-2016 đến ngày 30-11-2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 2, 3 phường Hải Thành từ 07h00 đến 17h00 ngày 24/11.
Tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 07h00 đến 09h00 ngày 24/11.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; thôn Cửa phú, khu nuôi tôm Cửa Phú xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 11h30 ngày 24/11.
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; xã Thuận Đức; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa từ 05h30 đến 17h00 ngày 25/11.
Tổ dân phố 13 phường Nam Lý từ 07h30 đến 17h00 ngày 25/11.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn từ 07h00 đến 12h00 ngày 25/11.
Các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Đồng Sơn từ 13h00 đến 17h30 ngày 25/11.
Các tổ dân phố 2, 8 phường Nam Lý từ 07h00 đến 12h00 ngày 28/11.
Tổ dân phố 9 phường Nam Lý từ 13h00 đến 17h30 ngày 28/11.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 15h00 đến 17h30 ngày 28/11.
Các thôn Tây Phú, Nam Phú xã Quang Phú từ 07h00 đến 17h30 ngày 29/11.
Thôn Tân Phú xã Quang Phú từ 14h00 đến 16h00 ngày 29/11.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 12h30 ngày 30/11.
Tổ dân phố 8 phường Đồng Sơn từ 07h00 đến 11h00 ngày 30/11.
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh từ 07h00 đến 16h00 ngày 30/11.
Thôn Hà Dương xã Bảo Ninh từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 30/11.
Các thôn Trung Bính, Sa Động, Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 05h00 đến 17h30 ngày 30/11.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thôn Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh từ 05h30 đến 06h30 và từ 16h30 đến 17h30 ngày 27/11.
Thị trấn Quán Hàu; các thôn Văn La, Lương Yến xã Lương Ninh từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/11.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Thị trấn Kiến Giang; các xã Mai Thủy, Xuân Thủy (trừ thôn Xuân Lai), Liên Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Cam Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Hưng Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy; thôn Thượng Phong xã Phong Thủy; thôn Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; khu vực Sen Thượng, Sen Đông, Xóm Zum xã Sen Thủy; nhà máy may Cam Thủy từ 05h30 đến 18h00 ngày 27/11.
Các xã Văn Thủy, Kim Thủy từ 06h00 đến 18h00 các ngày 27/11 và 29/11.
Thôn Phú Xuân xã Phú Thủy; các thôn Lê Xá, Châu Xá, Xuân Mai xã Mai Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 29/11.
Các xã Lộc Thủy, An Thủy; thôn Xuân Lai xã Xuân Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/11.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các xã Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch từ 05h30 đến 18h00 ngày 26/11.
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; xã Trung Trạch từ 12h00 đến 18h00 ngày 26/11.
Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch; trạm BTS Thọ Lộc; đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 05h30 đến 18h00 các ngày 27/11 và 30/11.
Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc từ 05h30 đến 06h00 và từ 17h30 đến 18h00 ngày 26/11.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Phường Quảng Phong, xã Quảng Hải từ 06h30 đến 12h00 ngày 26/11.
Tổ dân phố 2 phường Ba Đồn từ 09h30 đến 12h00 ngày 26/11.
Thôn Thủy Sơn phường Quảng Long từ 05h00 đến 18h00 ngày 27/11.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Khu vực Vũng Chùa xã Quảng Đông từ 07h00 đến 11h00 ngày 24/11.
Xã Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Trường từ 06h30 đến 12h00 ngày 26/11.
Các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Trường (trừ thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7) từ 05h00 đến 17h30 ngày 26/11.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Toàn huyện, trừ các xã Ngư Hóa, Văn Hóa từ 05h00 đến 18h00 ngày 26/11.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Toàn huyện từ 05h00 đến 18h00 ngày 26/11.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH