.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 30/11/2016 đến ngày 07/12/2016

Thứ Hai, 28/11/2016, 07:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/11/2016 đến ngày 07/12/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn Tây Phú, Nam Phú, Bắc Phú xã Quang Phú từ 05h30 đến 17h30 ngày 01/12.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 11h30 và từ 15h00 đến 17h00 ngày 02/12.
Các thôn Trung Bính, Sa Động, Hà Dương, Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 05h00 đến 17h30 ngày 02/12.
Tổ dân phố Bình Phúc phường Đức Ninh Đông từ 07h30 đến 17h00 ngày 02/12.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Hải Thành từ 06h30 đến 11h30 và từ 13h00 đến 17h00 ngày 03/12.
Xã Đức Ninh; Các thôn Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; Bệnh viện đa Khoa thành phố Đồng Hới từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Các tổ dân 3, 8, 9, 11, 13 phường Nam Lý từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Các tổ dân phố 1, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 14 phường Nam Lý; các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Phú từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Các trạm biến áp cấp điện cho các nhà máy và cơ sở sản xuất Công ty cổ phần May Hà Quảng, Cao Lanh, Than Quảng Bình, Trường Sinh, Phân bón Sao Việt, Nhựa Át Phan, Địa Cầu Xanh, Làng nghề Thuận Đức, CK2, Gỗ Trường Thành, Bê tông Sơn Hải, Xi Măng số 1, Nhà máy Nhôm, Công ty THHH Hải Lâm, Công ty sách Thiết bị trường học, Bê tông ly tâm 3.12, Ga Sư Lý, Bê tông Tiến Phát, Gỗ Phương Anh, Gỗ Phú Quý, Tân Hoàng Châu, Công ty liên doanh VINASIAM, Cao Lanh, Gốm Sứ, Gạch không nung Trường Thành, Gỗ Phú Tiến, Gỗ Trường Thành từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 11h30 ngày 05/12.
Các tổ dân phố 5, 6, 7 phường Đồng Sơn từ 13h00 đến 15h30 ngày 05/12.
Các tổ dân phố 8, 10 phường Đồng Sơn từ 15h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 07h30 đến 08h30 ngày 06/12.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 07h30 đến 17h00 ngày 06/12.
Các thôn Đức Giang, Đức Thị, Đức Môn, Đức Thủy,  Đức Hoa xã Đức Ninh từ 07h00 đến 11h00 ngày 07/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các thôn Vĩnh Tuy 2, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã Vĩnh Ninh; Thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 02/12.
Thôn Long Đại xã Hiền Ninh từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/12.
Xã Trường Sơn từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Xã Hải Ninh; thôn Tiền Vinh xã Gia Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 05/12.
Các thôn Nguyệt Áng, Thế Lộc, Hòa Bình xã Tân Ninh từ 06h30 đến 11h30 ngày 07/12.
Các thôn Thống Nhất, Hoành Vinh xã An Ninh; Thôn Lộc Long xã Xuân Ninh từ 09h00 đến 12h30 ngày 07/12.
Xã Duy Ninh từ 06h30 đến 17h00 ngày 07/12.
Các thôn Đại Đồng, Quyết Thắng xã An Ninh; thôn Võ Tân xã Xuân Ninh từ 13h00 đến 16h30 ngày 07/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các thôn Mỹ Đức, Hoàng Viễn, Trung Tín, Lộc Xá, Hoàng Đàm xã Sơn Thủy; Hợp tác xã Tam Hương xã Phú Thủy; Mỏ đá Lèn Bạc, Cosevco 63; XN gạch Tuynel từ 06h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Xã Cam Thủy từ 06h00 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Các thôn Nội Mai, Tây Giáp, Phú Thị xã Hưng Thủy; Trạm bơm Lùng Tréo 1 từ 06h00 đến 17h30 ngày 07/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các xã Lý Trạch, Nhân Trạch từ 05h30 đến 07h00 và từ 14h00 đến 17h30 ngày 30/11.
Các thôn Nam Bắc, Nhân Đức xã Nhân Trạch từ 05h30 đến 17h30 ngày 30/11.
Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch; nhà máy Gạch tuynel Thọ Lộc từ 15h30 đến 17h30 ngày 02/12.
Trạm BTS Thọ Lộc; Đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/12 03/12 và 05/12.
Thị trấn Nông trường Việt Trung; nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Xã Nam Trạch; các thôn Phúc Tự Tây, Phương Hạ xã Đại Trạch từ 06h00 đến 18h00 ngày 04/12.
Các nhà máy Gạch tuy nen Chánh Hoà, Bê tông Nguyên Anh xã Nam Trạch từ 04h00 đến 18h30 ngày 04/12.
Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch từ 15h30 đến 18h00 ngày 05/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Khu phố 3 phường Ba Đồn; tổ dân phố Nhân Thọ phường Quảng Thọ; Các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực, Hóc cây Tre phường Quảng Long từ 06h30 đến 09h30 ngày 05/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Phú, Quảng Hợp; thôn Tân Châu xã Quảng Châu; Thôn Di Luân xã Quảng Tùng từ 06h30 đến 09h30 ngày 04/12.
Thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân từ 06h30 đến 09h30 ngày 05/12.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Các thôn Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào xã Thuận Hóa từ 05h30 đến 13h30 ngày 02/12.
Xã Ngư Hóa từ 06h30 đến 09h30 ngày 04/12.
Các xã Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 05h00 đến 17h30 ngày 06/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Bản Phú Minh xã Thượng Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 02/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ Sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH