.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 08/12/2016 đến ngày 14/12/2016

Thứ Tư, 07/12/2016, 07:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/12/2016 đến ngày 14/12/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 2, 8, 12 phường Nam Lý từ 07h30 đến 11h30 ngày 08/12.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; Tổ dân phố 7 phường Nam Lý từ 07h00 đến 12h00 ngày 09/12.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý từ 07h30 đến 15h30 ngày 09/12.
Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 10/12.
Xã Quang Phú; các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành từ 05h30 đến 18h00 ngày 12/12.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Phú từ 07h30 đến 11h30 ngày 13/12.
Các thôn Trung Bính, Sa Động, Hà Dương, Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 05h30 đến 17h30 ngày 14/12.
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý từ 07h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 14/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thị trấn Quán Hàu; thôn Vĩnh Trung - xã Vĩnh Tuy, Thôn Lương Yến - xã Lương Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 14h00 đến 15h30 ngày 11/12.
Thôn Văn La - xã Lương Ninh từ 06h00 đến 15h30 ngày 11/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Thôn Lục Giang xã Trường Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12.
Thôn Phan Tiến, Hoàng Giang, Xuân Bồ xã Xuân Thủy từ 07h30 đến 09h00 ngày 08/12.
Thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy từ 07h30 đến 10h30 ngày 08/12.
Thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; xã Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); Khu du lịch suối Bang; Nhà máy giấy Phú Thủy; Lâm Trường Kiến Giang; Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/12.
Nhà máy may Cam Thủy từ 07h30 đến 09h30 ngày 10/12.
Xã Ngư Thủy Bắc, Hợp tác xã Thanh Mỹ xã Thanh Thủy từ 07h30 đến 12h00 ngày 10/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các xã Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch; các tổ dân phố 1, 2, 12 thị trấn Hoàn Lão từ 05h30 đến 12h00 ngày 10/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Phường Quảng Phúc từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 07/12
Phường Quảng Thọ (trừ tổ dân phố Thọ Đơn) từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 07/12; từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12.
Tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ từ 05h30 đến 18h00 ngày 07/12 và từ 05h30 đến 18h00 ngày 09/12.
Phường Ba Đồn; phường Quảng Phong; xã Quảng Hải; phường Quảng Phúc (trừ tổ dân phố Đơn Sa) từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12.
Tổ dân phố Đơn Sa-phường Quảng Phúc từ 05h30 đến 18h00 ngày 09/12.
Tổ dân phố Trường Sơn-phường Quảng Long từ 06h00 đến 18h00 các ngày 12/12 và 14/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Xã Quảng Thanh; các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Trường từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12.
Xã Quảng Đông từ 06h00 đến 18h00 ngày 11/12.
Các xã Quảng Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch; các thôn Văn Hà, Hải Lưu-xã Quảng Tiến từ 06h00 đến 18h00 các ngày 12/12 và 14/12.
Xã Quảng Hợp từ 06h30 đến 12h00 ngày 14/12.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 06h30 đến 12h00 ngày 14/12.
Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 05h00 đến 17h30 ngày 09/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Xã Hồng Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12.
Xã Hóa Phúc; các thôn Bình Minh 1, Bình Minh 2, Pheo - xã Trung Hóa từ 13h00 đến 18h00 ngày 08/12.
Khu vực đồng bào Rục xã Thượng Hóa từ 07h00 đến 13h00 ngày 08/12.
Các tiểu khu 7, 8, 9 thị trấn Quy Đạt; các xã Quy Hóa, Tân Hóa, Minh Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 10/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH