.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 05/01/2017 đến ngày 11/01/2017

Thứ Sáu, 06/01/2017, 08:13 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/01/2017 đến ngày 11/01/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Đồng Sơn; Các thôn 1, 2, 3 ,4 xã Nghĩa Ninh từ 05h30 đến 07h00 và từ 15h30 đến 17h00  ngày 05/01.
Các tổ dân phố 1, 3, 4 phường Đồng Mỹ từ 07h00 đến 08h30 ngày 05/01.
Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; Tổ dân phố 5 phường Hải Thành từ 08h30 đến 11h00 ngày 05/01.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 13h30 đến 15h30 ngày 05/01.
Tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; Tổ dân phố 7 phường Nam Lý từ 15h30 đến 17h00 ngày 05/01.
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn;  Các thôn 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm giao thông Lệ Kỳ; Trại Giam Đồng Sơn từ 06h30 đến 16h30 ngày 06/01.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình; trụ sở HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Đài PT-TH Quảng Bình, Kho Bạc Nhà nước tỉnh từ 05h00 đến 06h30 và từ 11h30 đến 14h00 ngày 07/01.
Các tổ dân phố 3, 6, 13 phường Nam Lý; các tổ dân phố 6, 7, 8 phường Bắc Lý; các nhà máy và cơ sở sản xuất Xi măng số 1, Nhà máy Nhôm, Công ty THHH Hải Lâm, Công ty Sách Thiết bị trường học, Bê tông ly tâm 3.12, Ga Sư Lý, Bê tông Tiến Phát, Gỗ Phương Anh, Gỗ Phú Quý, Tân Hoàng Châu, Gạch Đồng Tâm, Bát sứ, Đất Đèn; Trường trung cấp Luật Quảng Bình từ 05h30 đến 17h30 ngày 08/01.
Công ty Cổ phần May Hà Quảng từ 08h00 đến 10h00 ngày 08/01.
Thôn Hà Thôn xã Bảo Ninh từ 08h30 đến 11h00 ngày 10/01.
Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 08h30 ngày 10/01.
Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 08h30 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 10/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý từ 07h00 đến 08h30 ngày 10/01.
Tổ dân phố 6 phường Bắc Lý từ 08h30 đến 11h00 ngày 10/01.
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn từ 14h00 đến 15h30 ngày 10/01.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 06h30 đến 12h30 ngày 06/01.
Xã Trường Xuân từ 06h30 đến 12h30 ngày 06/01.
Các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh; các thôn Xuân Sơn, Kim Nại, Cửa Trại, Áng Sơn xã Vạn Ninh từ 07h00 đến 10h00 ngày 06/01.
Các xã Vạn Ninh, An Ninh từ 06h30 đến 12h30 ngày 07/01.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các xã Mỹ Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy; thôn Tiền Thiệp xã Mai Thủy; thôn Xuân Bồ xã Xuân Thủy; Khu vực Chợ Mai, Xóm Mới xã Hưng Thủy từ 06h30 đến 12h30 ngày 05/01.
Xã Lâm Thủy; Làng Ho xã Kim Thủy từ 06h30 đến 17h00 ngày 06/01.
Thôn Thuận Trạch xã Mỹ Thủy; thôn Qui Hậu, Uẩn Áo xã Liên Thủy từ 11h30 đến 12h30 ngày 07/01.
Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang, An Bai xã Kim Thủy; thôn Phú Xuân xã Phú Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 07/01.
Các xã Trường Thủy, Văn Thủy; các thôn Mỹ Trạch, Thống Nhất xã Mỹ Thủy; các thôn Lệ Bình, Mai Sơn, Tiền Giang xã Mai Thủy; các thôn Cồn Cùng, Cây Bông, Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy từ 06h30 đến 12h30 ngày 11/01.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch; Trạm BTS Thọ Lộc; Đội quản lý rừng thông Bố Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 05/01.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Các tổ dân phố Nhân Thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực, Hóc cây Tre phường Quảng Long từ 05h30 đến 08h30 ngày 07/01.
Tổ dân phố Hóc cây Tre phường Quảng Long từ 05h30 đến 17h30 ngày 07/01.
Các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy, Quảng Văn, Quảng Hòa; Các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung từ 05h00 đến 18h30 ngày 08/01.
Các xã Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Lộc (trừ các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch), Quảng Trung (trừ thôn Biểu Lệ) từ 11h00 đến 18h30 ngày 08/01.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Liên, Quảng Trường (trừ thôn Cồn Ngựa, Chòm 6+7) từ 06h30 đến 09h30 ngày 05/01.
Xã Quảng Xuân từ 05h30 đến 08h30 ngày 07/01.
Các thôn Xuân Hòa, Thanh Bình, Thanh Lương xã Quảng Xuân từ 16h30 đến 17h30 ngày 07/01.
Xã Quảng Hưng; các thôn Phúc Kiều, Phúc Lộc, Di Lộc xã Quảng Tùng; thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến từ 05h30 đến 08h30 và từ 16h30 đến 17h30 ngày 07/01.
Các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5 xã Quảng Đông; Thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú từ 05h30 đến 18h00 ngày 11/01.
Xã Quảng Phú (trừ thôn Nam Lãnh); thôn Sơn Tùng, Di Luân, Phúc Kiều xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu; xã Quảng Đông (trừ các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5) từ 05h30 đến 07h30 và từ 14h30 đến 18h00 ngày 11/01.
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp từ 14h30 đến 18h00 ngày 11/01.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Nhà máy Clinker Văn Hóa thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa từ 00h00 đến 18h30 ngày 08/01.
Xã Ngư Hóa từ 14h30 đến 18h00 ngày 11/01.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH