.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 28/12/2016 đến ngày 04/01/2017

Thứ Tư, 28/12/2016, 07:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 28/12/2016 đến ngày 04/01/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh từ 06h30 đến 16h00 ngày 28/12.
Các thôn Đồng Dương, Trung Bính, Sa Động xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/12.
Thôn Nam Phú xã Quang Phú từ 06h30 đến 17h00 ngày 28/12.
Văn phòng Viettel chi nhánh Quảng Bình từ 06h30 đến 12h30 ngày 29/12.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh từ 06h00 đến 12h00 ngày 29/12.
Thôn Thuận Phước xã Thuận Đức từ 07h30 đến 16h00 ngày 29/12.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình từ 07h00 đến 08h00 ngày 29/12.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Đồng Mỹ từ 08h30 đến 09h30 ngày 29/12.
Thôn Sa Động xã Bảo Ninh từ 10h00 đến 11h00 ngày 29/12.
Tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa từ 13h00 đến 14h00 ngày 29/12.
Tổ dân phố 3 phường Đồng Sơn từ 14h00 đến 15h00 ngày 29/12.
Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn từ 13h00 đến 16h00 ngày 29/12.
Tổ dân phố 5 phường Đồng Sơn từ 14h00 đến 16h00 ngày 29/12.
Các tổ dân phố 7, 8 phường Đồng Sơn từ 15h00 đến 16h00 ngày 29/12.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 11, 14 phường Bắc Nghĩa từ 16h00 đến 17h00 ngày 29/12.
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý từ 07h00 đến 08h00 ngày 30/12.
Tổ dân phố 6 phường Nam Lý từ 08h30 đến 09h30 ngày 30/12.
Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý từ 08h30 đến 11h00 ngày 30/12.
Tổ dân phố 5 phường Bắc Lý từ 10h00 đến 11h00 ngày 30/12.
Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Bắc Lý từ 13h00 đến 14h00 ngày 30/12.
Khu Làng Nghề Thuận Đức xã Thuận Đức từ 14h00 đến 15h00 ngày 30/12.
Các tổ dân phố 3, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý từ 07h00 đến 09h30 ngày 30/12.
Tổ dân phố 2 phường Hải Đình; trụ sở Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Công an thành phố Đồng Hới; Cung văn hoá thiếu nhi từ 07h30 đến 16h00 ngày 30/12.
Các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 phường Nam Lý; cụm dân cư bộ đội Kho Đạn; Kho H6 từ 06h30 đến 09h00 ngày 03/01/2017.
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh từ 14h00 đến 15h00 ngày 03/01/2017.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình từ 13h30 đến 16h30 ngày 04/01/2017.
Tổ dân phố 5 phường Hải Đình từ 07h00 đến 11h30 ngày 04/01/2017.
 
2. Huyện Lệ Thủy:
Xã Ngư Thủy Nam; Khu vực Sen Hạ, Sen Trung, Sen Nam, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; Khu khai thác titan Hoàng Long, Kim Tín, Việt Á, Đồng Phát, Bàu Zum từ 06h00 đến 13h00 ngày 29/12.
Thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy từ 06h00 đến 11h00 ngày 30/12.
Các xã Ngư Thủy Bắc, Cam Thủy; Thôn Thanh Mỹ xã Thanh Thủy; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy; Nhà máy may Cam Thủy; các phụ tải nuôi tôm xã Ngư Thủy Bắc từ 06h30 đến 13h30 ngày 30/12.
Thị trấn Kiến Giang; Các xã Xuân Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy; Thôn Thanh Tân xã Thanh Thủy; Khu vực chợ Động xã Mai Thủy từ 11h00 đến 13h00 ngày 30/12.
Các xã Hưng Thủy, Ngư Thủy Trung; Khu vực Sen Thượng, Sen Đông, Xóm Zum xã Sen Thủy; các phụ tải nuôi tôm xã Ngư Thủy Trung từ 06h30 đến 17h30 ngày 03/01/2017.
Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Làng Ho xã Kim Thủy; Binh đoàn 79 từ 06h30 đến 17h30 ngày 04/01/2017.
 
3. Huyện Bố Trạch:
Các tiểu khu 1, 2, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; xã Trung Trạch từ 06h00 đến 10h00 ngày 29/12.
Các tiểu khu 4, 6, Quyết Tiến; Nhà máy Chế Biến gỗ Phú Quý; Bưu Điện Phú Quý thị trấn Nông trường Việt Trung từ 10h00 đến 12h30 ngày 29/12.
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trun từ 07h30 đến 16h30 ngày 29/12.
Tiểu khu 5 thị trấn Nông trường Việt Trung từ 15h30 đến 16h30 ngày 30/12.
 
4. Huyện Tuyên Hóa:
Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 04h30 đến 17h30 ngày 28/12.
 
5. Huyện Minh Hóa:
Các bản Ra Mai, Pa Choang, Hà Noong; Đồn Biên phòng Ra Mai; Thủy điện La Trọng xã Dân Hóa từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH