.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 12/01/2017 đến ngày 18/01/2017

Thứ Sáu, 06/01/2017, 08:15 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 12/01/2017 đến ngày 18/01/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Quảng Trường Biển xã Bảo Ninh từ 06h00 đến 17h00 ngày 12/01.
Các thôn Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 17h00 ngày 12/01.
Các thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/01.
Tổ dân phố 6 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 11h00 ngày 13/01.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa từ 13h30 đến 16h30 ngày 13/01.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 13h00 đến 17h00 ngày 13/01.
Xã Quang Phú; các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Lộc Ninh từ 05h30 đến 16h30 ngày 14/01.
Các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông; các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý từ 05h30 đến 16h30 ngày 14/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý từ 07h30 đến 16h30 ngày 16/01.
Các tổ dân phố 8, 9 phường Nam Lý từ 13h00 đến 16h30 ngày 16/01.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý từ 07h30 đến 16h30 ngày 17/01.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh từ 06h30 đến 16h30 ngày 18/01.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 13h00 đến 16h30 ngày 18/01.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Xã Gia Ninh; thôn Nguyệt Áng xã Tân Ninh từ 06h30 đến 12h30 ngày 17/01.
Thị trấn Quán Hàu; các xã Vĩnh Ninh, Lương Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; Trường Trung cấp nghề Bình Minh, Nhà máy sản xuất tinh bột dong rềng xuất khẩu Long Giang thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh từ 06h30 đến 12h30 ngày 18/01.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Làng Ho xã Kim Thủy; Binh đoàn 79 từ 07h00 đến 17h00 ngày 13/01.
Xã Ngư Thủy Nam; khu vực Sen Hạ, Sen Trung, Sen Nam, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; khu khai thác titan Hoàng Long, Kim Tín, Việt Á, Đồng Phát, Bàu Zum từ 07h30 đến 14h30 ngày 14/01.
Xã Cam Thủy; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy; Nhà máy may Cam Thủy từ 05h30 đến 11h00 ngày 15/01.
Thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy từ 05h30 đến 11h00 ngày 17/01.
Xã Hồng Thủy từ 06h30 đến 12h30 ngày 17/01.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các xã Phú Trạch, Sơn Lộc; các thôn Thọ Lộc, Bắc Lộc xã Vạn Trạch từ 06h00 đến 10h30 ngày 12/01.
Các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch từ 06h00 đến 08h00 ngày 12/01.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Các khu phố 3, 6 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực, Hóc cây Tre phường Quảng Long từ 07h00 đến 10h30 ngày 18/01.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp; các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5 xã Quảng Đông; Thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú từ 05h30 đến 17h30 ngày 14/01.
Xã Quảng Phú (trừ thôn Nam Lãnh); thôn Sơn Tùng, Di Luân, Phúc Kiều xã Quảng Tùng; Thôn Tân Châu xã Quảng Châu; xã Quảng Đông (trừ các thôn Minh Sơn, Đông Hưng, 19/5) từ 05h30 đến 07h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 14/011.
Các xã Cảnh Dương, Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu); các thôn Di Lộc, Di Luân, Sơn Tùng, Phúc Kiều xã Quảng Tùng từ 06h00 đến 17h30 ngày 17/01.
Thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương; Nhà máy Tuy nel Ba Đồn, Tấm lợp Cosevco, trạm Đăng kiểm Thành Nam xã Quảng Xuân từ 07h00 đến 10h30 ngày 18/01.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 05h30 đến 17h30 ngày 14/01.
Xã Cao Quảng từ 06h30 đến 10h30 ngày 17/01.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 05h30 đến 17h30 ngày 14/01.
Toàn huyện (trừ xã Hồng Hóa) từ 06h00 đến 13h30 ngày 15/01.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH