Dự án SRDP tập trung nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả

Cập nhật lúc 14:52, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 7-7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch các tháng còn lại năm 2017, do đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo dự án SRDP và điều phối viên nhóm hỗ trợ dự án cấp huyện.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án SRDP, 6 tháng đầu năm, dự án tiếp tục được triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã trong vùng mục tiêu và một số xã ngoài vùng mục tiêu dự án. Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) đã tăng cường phân cấp cho các cấp thực thi dự án và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tập trung nhân rộng các phương pháp tiếp cận của dự án, mô hình làm ăn có hiệu quả trong và ngoài vùng mục tiêu.

Dự án đã hướng dẫn áp dụng quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội định hướng thị trường (MoSEDP) trung hạn cấp xã cho 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và MoSEDP trung hạn cấp huyện tại Bố Trạch và Tuyên Hóa. Bên cạnh đó, dự án đã đào tạo lập phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt một số cây, con mới như: sim, dê nhốt chuồng.

Dự án tiếp tục hỗ trợ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh (PWDF) tuyên truyền chuyển đổi 8/43 nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản (TKVVTB) sang nhóm tiết kiệm-tín dụng (TKTD). Tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các gói thầu cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất và giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập hợp hồ sơ, chứng từ để nghiệm thu hoàn thành. Đôn đốc UBND các xã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng công chuyển tiếp từ năm 2016, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định và phê duyệt các công trình hạ tầng công theo kế hoạch 2017.

Từ khi thực hiện dự án đến nay, đã có 95 tiểu dự án CSA được tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 37,911 tỷ đồng. PPMU đã phối hợp với các địa phương đánh giá hiệu quả thực hiện của hầu hết các tiểu dự án CSA do tỉnh phê duyệt tài trợ; hoàn thành nghiệm thu, thanh lý, thanh toán toàn bộ tiền tài trợ của dự án cho 34/95 tiểu dự án CSA; nghiệm thu giai đoạn và chuyển vốn lần 2 cho 39/95 tiểu dự án CSA.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, dự án tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP trung hạn cấp xã, huyện; nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác thực hiện CSA về hướng dẫn thực hiện CSA, công tác tài chính kế toàn, giải ngân thanh toán vốn tài trợ. Từng bước chuyển đổi các nhóm TKVVTB trở thành nhóm TKTD của PWDF tại các xã vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hợp đồng tài trợ CSA cho các tổ hợp tác được phê duyệt tài trợ tại cấp tỉnh và cấp huyện, phấn đầu hoàn thành việc ký kết hợp đồng tài trợ tiểu dự án CSA…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu các thành viên dự án SRDP tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động của dự án để bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra; rà soát lại các xã nằm trong vùng dự án, nếu xã nào không đáp ứng được yêu cầu của dự án thì có thể cho rút khỏi dự án; UBND các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy có biện pháp hỗ trợ PWDF thu hồi nợ tại các xã trên địa bàn.

Đối với công tác đầu tư cơ sở hạ tầng công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cần ưu tiên quyết toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn dự án SRDP để kịp thời điều chỉnh trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phản ánh đúng, đủ tình hình thanh toán và công nợ các nguồn vốn, hoàn thành dự án đúng quy định…

Lê Mai

 

,
.
.
.