Hội LHPN Đồng Hới: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội LHPN thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 cho cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 161 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, Hội LHPN Đồng Hới đã phát động phong trào thi đua yêu nước và nội dung hoạt động chủ yếu trong các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố, tập trung vào một số nội dung cơ bản như: đẩy mạnh công tác truyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; phấn đấu 100% cán bộ, 98% hội viên phụ nữ được học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong các tầng lớp phụ nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” của Chính phủ và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề, nhất là đối với phụ nữ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; cán bộ Hội đổi mới nội dung, phương pháp, phong cách làm việc nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp ở từng địa bàn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội...

N.L

 

,
.
.
.