Thị ủy Ba Đồn: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo

Cập nhật lúc 15:46, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 15-3, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo gắn với 10 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn chủ trì hội nghị.

​Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo thời gian qua.
​Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo thời gian qua.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo gắn với 10 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay, công tác tôn giáo trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có những chuyển biến tích cực.

Cùng với thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được các cấp, các ngành, các tổ chức phối hợp thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo luôn được tuyên truyền kịp thời được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Qua đó, thị xã đã kịp thời ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương, đơn vị nơi có tôn giáo đang hoạt động. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn hơn về tôn giáo, thị xã sẽ phát huy hiệu quả vai trò của mặt trận, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập hợp và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo thời gian qua.

Hiền Chi
 

,
.
.
.