.

Huyện ủy Minh Hóa: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 16/06/2016, 07:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hôi, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Sáu tháng đầu năm 2016, với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng.

Bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện tham mưu xây dựng các chương trình trồng rừng, phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. Cấp ủy các cấp đã tích cực chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, công tác an sinh xã hội được quan tâm.

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, huyện Minh Hóa đã tuyển chọn và giao quân đủ 75 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch; bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn; tăng cường bảo đảm ANTT ở cơ sở, khu vực biên giới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được triển khai nghiêm túc. Các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác phát triển Đảng, dân vận... được thực hiện có kết quả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Minh Hóa tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất CN - TTCN; chú trọng phát triển văn hóa- xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, chủ động phòng chống thiên tai...

Mặt khác, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)