.

Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-6, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng Hành chính. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, đồng thời quán triệt nội dung công việc cần triển khai thi hành các bộ luật này được ban hành kèm theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ luật Dân sự 2015 có 27 chương với 689 điều. Bộ luật Dân sự ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phục vụ hội nhập quốc tế..

Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi năm 2015 là thể chế chiến lược cải cách tư pháp, đổi mới, cải cách thủ tục dân sự theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng kịp thời. Bộ luật Tố tụng Dân sự có 42 chương, 517 điều, trong đó bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều.

Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính; về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn cùng một số vấn đề liên quan khác. Luật Tố tụng Hành chính 2015 gồm 23 chương, 372 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 198 điều và bổ sung mới 111 điều…

Bộ luật Dân sự có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2017; Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Ngọc Hải