.

Huyện Bố Trạch: Tổng kết công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-6, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử.

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đặc biệt quan trọng, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn bầu cử.

Theo đó, công tác tuyên truyền, hiệp thương giới thiệu nhân sự, công tác bảo đảm an ninh trật tự, việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử... được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch đã diễn ra an toàn, đúng luật định trên cơ sở bảo đảm tính dân chủ, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Kết quả, tỷ lệ cử tri trên địa bàn huyện tham gia bầu cử đạt 99,13%; số ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn được tín nhiệm cao, đúng định hướng. Riêng đại biểu HĐND huyện  đã bầu 40/41 đại biểu (thiếu 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 5); đại biểu HĐND xã bầu 767/786 đại biểu (thiếu 19 đại biểu).

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Bố Trạch đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân và trao các giải thưởng cho các đơn vị trên địa bàn có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

P.V-Trần Hồng