.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 10-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị, vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức được đặt ra nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Khối, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đ/c Hoàng Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong tổ chức “làm theo”, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chủ động làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: phong trào “103 ngày cao điểm thi đua lập thành tích kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh…

Đặc biệt, để triển khai thực hiện chuyên đề trọng tâm năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa, lựa chọn trọng tâm “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, “Người cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh…

Trong 5 năm qua, ngày càng có nhiều tập thể, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối và các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, cá nhân điển hình đã tập trung tham luận về kết quả, kinh nghiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 28 tổ chức đảng và 32 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Diệu Hương